Приетите от Министерския съвет в края на миналата година промени в Закона за лечебните заведения на последното му заседание за 2019 г. бяха внесени в парламента.

В съобщението на пресцентъра на правителството се посочваше, че с промените в Закона се създава възможност да се учредяват лечебни заведения, в които не е задължително да има лекари.

Какви промени предложи правителството в ЗЛЗ на 27 декември 2019

За тази цел правителството предлага да се промени чл.2 от Закона за лечебните заведения, които ако бъдат приети от Народното събрание, лекарски асистенти, сестри и акушерки ще могат да учредяват лечебни заведения.

В тях те ще могат да се предоставят медицински и здравни грижи, да извършват най-различни манипулации – биене на инжекции, смяна на превръзки и други, както и дейности, свързани с разпространение на принципите на здравословния начин на живот, т.нар. промоция на здравето.

С допускането на възможността лекарски асистенти, медицински сестри и акушерки да учредяват лечебни заведения няма да е нужно те да създават фирми – ЕТ и търговски дружество. Ще е възможно и да ги учредяват и като физически лица. Към момента такава възможност чисто законово изобщо не съществува.

Това са само част от промените в Закона за лечебните заведения, но определено са новост като предложение за българското здравеопазване.

С предложените промени се създава и още една възможност за специалистите по здравни грижи, за учредяване на индивидуална или групова практика по здравни грижи.

Така ще се стигне почти до приравняване на практиката на специалистите по здравни грижи с тази на общопрактикуващите лекари, разбира се, разликата ще е в извършваните дейности.

Индивидуална и групова практика по здравни грижи

Медицинските сестри, лекарските асистенти и акушерките вече ще могат самостоятелно да предлагат здравни услуги, каквито позволява тяхната специалност. Няма да е нужно да са служители в лечебни заведения търговски дружества, нито пък в лекарска практика.

Така има голяма вероятност да се създадат условия за значително повишаване на заплатите в сферата на здравните грижи.

Специалистите по здравни грижи са толкова необходими на фона на застаряващото население, който процес тепърва ще продължи да се задълбочава. Това ще направи медицинските сестри и изобщо всички специалисти по здравни грижи още по-търсени.

Със създаването на възможност да работят самостоятелно, а не за лекар или в болница, те могат да си докарват достойни за българските стандарти доходи.

Няма да зависят от благоволението на директори на болници и от това на общопрактикуващи лекари, стига разбира се, промените в ЗЛЗ да бъдат приети в Народното събрание.