Неизвестно е дали ще доживеем до създаване на киборги, но децата ни по-скоро, да. Учените неслучайно създават все по-подробни карти на мозъка, дойде време да се премине към нещо повече от диагностично приложение.

Изкуствени неврони обогатяват човешкия мозък

Вече съществува наноелектроника, която изглежда, се движи и работи като истински неврони. Имплантите, скрити в главния мозък, осигуряват най-добрия начин за лечение на Алцхаймер, посттравматично стресово разстройство или дори подобряват когнитивните способности.

В статия, публикувана наскоро се твърди, че сме на прага на голям научен пробив. Учените дълго обединявали дисциплини, за да решат проблеми, излизащи извън рамките на отделната област.

Най-близката граница е сливането на човешкото познание с машините. Само по себе си управлението на електрическата активност на мозъка съвсем не е ново.

В продължение на десетилетия лекарите използват електроди, имплантирани в мозъка, за да облекчат тремора на хора с болестта на Паркинсон.

По време на имплантация пациентите бодърстват, затова хирурзите могат да калибрират електрически импулси.

Без да излизаме от мястото можем да наблюдаваме как човек възстановява контрола над своите крайници.

Ограничени съвременни датчици и не са гъвкави

Съвременните датчици обаче са ограничени, заради размера и не са гъвкави. Мозъкът е мек, а имплантите са твърди. Освен това всеки електрод изглежда като молив, но голям.

Големите електроди действат, ако не като слон в стъкларски магазин, а като мечка, определено.

Те стимулират по-големи области, отколкото са били набелязани, понякога предизвиквайки сериозни странични ефекти или нарушения при говорене.

С времето имунната система на мозъка възприема твърдите имплантите като чужди обекти: глиалните клетки на мозъка поглъщат потенциален уловител, който измества или дори убива естествените неврони и понижава способността на устройството да поддържа лечението.

Преди около 4 години, когато се откриват първите свръхгъвкави алтернативи и се разбира, че това са бъдещите интерфейси на мозъка машина.

Електрониката по своите размери съответства на мозъчните неврони и почти не предизвиква имунен отговор, благодарение на своите клетъчни и субклетъчни характеристики и твърдост при извиване, естествена за мозъка.