Европейски изследователи установиха в клетките на семенниците на човека рецептори и ензими на ендоканабиноидната система, които най-вероятно участват в метаболизма на ендоканабиноидите.

Резултатите показват как тетрахидроканабинола – ТХК, който се съдържа в марихуаната, влияе на качеството на спермата.

Как марихуаната влияе на качеството на спермата

От 70-те години на миналия век е ясно, че марихуаната се отразява неблагоприятно на качеството на спермата, тъй като се смята, че понижава количеството сперматозоиди.

Също ТХК – една от активните съставки на марихуаната, повишава риска от развитие на рак на тестисите. ТХК е аналог на ендоканабиноидите – невромедиатори на ендоканабиноидната система /ЕКС/ на организма.

В нея също попадат ензими, участващи в метаболизма на ендоканабиноидите, и рецептори на CNR1 и CNR2, с които се въздейства и на ТХК.

На ниво нервната система ЕКС участва във възприятието на болка, стрес, формиране на апетит, в други системи – в метаболизма на костната тъкан и във функционирането на репродуктивната система.

Данните за функционирането на ЕКС в мъжките семенници и влиянието върху тях на ТХК са непълни и противоречиви.

Например, в клетките на семенниците на мишките много компоненти на ЕКС се установяват на ниво на транскрипти, а изключването на рецептора CNR1 довело до нарушаване на репродуктивната функция.

Учени под ръководството на Нилс Скакебек от Копенхагенския университет систематизират данните за наличие на компоненти на ЕКС в семенниците на човек.

За тази цел те използвали белязани антитела, които насочили към рецептори и ензими и анализирали транскриптите на клетките.

Лазерна йонизация за откриване на ендоканабиноиди

Също авторите направили оценка на рецепторите и на техните изоформи на количествена полимеразна верижна реакция и опитали да определят наличие на ендоканабиноиди с помощта на лазерна йонизация.

Ензими се установяват в клетките на семенниците и във вид на транскрипти, и под формата на белтъци.

В началото на съзряване на ранните предшественици на сперматозоидите – сперматогонии – количеството компоненти на ЕКС се понижава, а в края на съзряването, обратно, ензимите стават значително повече.

Това вероятно осигурява на бъдещите сперматозоиди необходимото количество ендоканабиноиди за движение след излизане от семенника.

Откритите ендоканабиноидни рецептори са необходими на съзряващите полови клетки, най-вероятно за получаване на сигнали за пренастройване на хроматина в ядрото по време на делене.