При хоспитализация с инсулт, за лекарите е важно да разберат дали има съпътстващо заболяване – предсърдно мъждене, тъй като от това зависи тактиката на лечение.

Антикоагуланти за предотвратяване на повторен инсулт

Така например, антикоагулантите са много ефективни за предотвратяване на повторен инсулт сред хора с предсърдно мъждене.

За всички останали тези препарати са безсмислени и дори опасни, тъй като се увеличава риска от кръвотечение.

Обикновено за диагностика се използва ЕКГ, като процедурата по изследване продължава около 10 секунди. За съжаление, за толкова кратко време предсърдно мъждене не може да се прояви по никакъв начин.

Съществуват и по-точни методи, които се извършват с имплантируем регистратор, но те са трудоемки и скъпоструващи.

За разрешаване на проблема американски изследователи обучили изкуствен интелект да поставя диагнози, като използвал около 450 000 ЕКГ от цифровата база данни.

Програмата открива леки структурни изменения, които сигнализират за предсърдно мъждене, без необходимост от продължително наблюдение.

Изкуствен интелект за ЕКГ - нормален ритъм

Изследователите използвали изкуствен интелект за ЕКГ с нормален ритъм в група от 36 280 души, при 3051 от които била поставена диагноза предсърдно мъждене.

ЕКГ с подкрепата на изкуствен интелект правилно идентифицира много леки, едва уловими отклонения, характерни за предсърдно мъждене с точност до 90%.

Така ЕКГ под ръководството на изкуствен интелект може да назначи правилно лечение на заболяване, предизвикано от предсърдно мъждене, дори когато явни симптоми на кардиограмата отсъстват.

Получените данни могат да се обработят и със смартфон и с часовник, което прави технологията леснодостъпна в големи мащаби.

Вместо да се игла в купа сено чрез дълъг мониторинг, изкуственият интелект може да установи дали в купата сено наистина има игла. Такова сравнение може да се направи между ЕКГ под ръководството на изкуствен интелект и само ЕКГ без новата технология.

Обикновената ЕКГ показва електрическата активност на сърцето по време на теста, но да се правят опити за поставяне на диагноза, това означава да гледаме океанът сега и да знаем с точност, че вчера е имало големи вълни.

Изкуственият интелект предоставя информация за невидимите електрически сигнали, които телата ни изпускат при всяко сърцебиене.