Министерският съвет е оттеглил решението, с което одобрява инвестиционен проект, въз основа на който в над 1000 малки населени места, където липсват аптеки, да бъдат доставени автомати за лекарства с рецепта, които да се управляват централно – от София.

Решението за автоматите за лекарства с рецепта е оттеглено от МС

В проекта е заложено лекарствата да се продават от автомати, но при консултация в реално време чрез онлайн връзка от фармацевт.

Съмнения за участниците и предложилите проекта предизвика бурно обществено недоволство, а и това е истински прецедент – лекарства и то с рецепта да се предлагат извън аптечна мрежа.

Освен това проектът не е бил съобразен със Закона за лекарствените средства в хуманната медицина, съгласно който се допуска продажбата на лекарства, които не се отпускат с рецепта – за сваляне на температура, за гърло и други от дрогерии.

В тази насока критични становища отправиха както от БЛС, така и представителите на лекарското съсловие.

Отправено бе запитване дали от Изпълнителната агенция по лекарствата са дали становище по повод изненадващо одобреният инвестиционен проект.

Какво обясни здравният министър за неочаквания проект

Министърът на здравеопазването разкри за оттеглянето на решението на Министерския съвет за одобрението на инвестиционния проект в телевизионно интервю, като посочи, че новото решение не е заради общественото недоволство, а се дължи на мненията, които се изказани в рамките на по-широкото обществено обсъждане.

Не коментира обаче въпросът, че автоматите за продажба на лекарства с рецепта е одобрен, без предварително изобщо да са поискани становища от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Съмнения възникнаха и по повод компанията, която стои зад проекта, не е позната във фармацевтичния бранш, а е учредена преди малко повече от година – през 2019 г., и основният ѝ капитал е 280 000 лв.

Плановете са били да бъдат привлечени 20 млн. лв. за инвестиция в закупуването на автоматите за лекарства, отделно от това и Министерски съвет ще отпусне над 350 000 лв., за да обучени служителите на стартиращата компания.

Така се създава и сериозен дисбаланс в конкурентните отношения между различните фирми във фармацевтичния бранш и главно с аптеките, как така от държавния бюджет ще бъде подкрепена частна компания.