Отравяне с хладилни агенти може да се случи, ако човек вдишва или случайно погълне химически вещества, от хладилници или климатици.

Случайните отравяния с хладилни агенти са редки, но могат да се случат, ако човек работи непосредствено с охлаждащи химикали.

Отравянето най-често се среща при хора, които използват това вещество като наркотик.

Лекото въздействие на фреона в добре проветрявано помещение обикновено е безопасно.

Същото се отнася и за попадането на малко количество фреон на кожата или при локално изтичане у дома.

Но ако човек забележи симптоми на отравяне с хладилен агент, трябва незабавно да потърси лекарска помощ или да се обърне към службата за спешна помощ.

Какво е това отравяне с фреон?

Отравянето с хладилни агенти се случва, когато човек вдишва химикали, използвани в охлаждащи устройства.

Някои устройства като хладилници, кондиционери и фризери, съдържат химикали – флуорирани въглеводороди.

Хората често наричат тези химически вещества фреони – по наименованието на водещата търговска марка.

Фреонът е опасно вещество – този газ почти без миризма може да предизвика сериозни симптоми.

Хладилните агенти прекратяват достъпа до кислород, някои хора ги използват за наркотична еуфория.

Това е много опасно, тъй като вдишването на хладилните агенти във високи концентрации или в големи количества може да доведе до смърт.

При подозрение за случайно вдишване на хладилен агент, трябва незабавно да се потърси лекарска помощ.

Симптоми

Симптомите на отравяне с хладилен агент зависят от въздействието.

Ако то е станало случайно, поради изтичане в добре проветримо помещение, отравяне едва ли ще се случи.

Но случайните отравяния са голяма рядкост.

Обикновено причината е в непреднамерено въздействие, когато някой иска да постигне еуфория, и вдишва за тази цел газ в затворено пространство.

Към симптомите на леко до умерено отравяне на хладилните агенти могат да се отнасят:

• Главоболие;
• Раздразнение на очите, ушите и гърлото;
• Световъртеж;

• Измръзване при въздействие на бързо разширяващ се газ или течен хладилен агент;
• Повръщане;

Тежко отравяне с хладилен агент може да предизвика симптоми, сред които:

• Повръщане с кръв;
• Затруднено дишане;
• Загуба на съзнание;

• Кръвотечение или натрупване на течност в белите дробове;
• Усещане за парене на хранопровода;

• Аритмия, помътняване на разсъдъка;
• Кома или внезапна смърт;

Причини

Най-разпространената причина за отравяне с хладилни агенти е злоупотреба.

Заради ниската цена и достъпност на хладилните агенти често се използват като наркотик.

Човек може да използва парцал, малък съд, чанта или прибор, пропит с хладилен агент, за да постигне желания наркотичен ефект.

Лечение

При първи признаци на отравяне с хладилен агент е важно да се потърси лекарска помощ.

Ако това е възможно, отровеният трябва да бъде изведен на открито, за да докача спешната помощ на чист въздух.

В спешното отделение лекарите ще контролират сърдечният ритъм на човека, дишането и кръвното налягане.

Лечението има за цел отстраняване на вътрешните и външни увреждания от отравянето.

Лечението, което използва лекарят включва:

• Отстраняване на симптомите на отравянето;
• Включване на апаратно дишане;
• Премахване или лечение на обгорени участъци на кожата;
• Премахване на течности от стомаха;

Днес няма достъпни лекарства за лечение на подобно отравяне.

Освен това лекарите нямат формално начин за диагностика състоянието.

Но ако успеят да потвърдят въздействието на хладилните агенти, приемат и необходимите за оздравяването мерки.