Озонотерапията е вид лечение, което се основава на приложението на газа озон и неговото лечебно въздействие върху човешкия организъм. Озонотерапията е вид физиотерапевтична процедура, отнасяща се към алтернативната медицина.

Отношението на експертите към този вид терапия не е еднозначно, тъй като озонът притежава както лечебни, така и токсични свойства.

Озонът е безцветен газ със специфична миризма, състоящ се от 3 атома кислород.

Той е силен окислител, като това свойство му придава изразени дезинфекциращи свойства, използвани за пречистване на водата, храната, битовите и медицинските изделия от микроорганизмите.

Озонирането на въздуха в помещенията помага на организма да се бори с бактериите, повишавайки неговата устойчивост към вредните фактори на околната среда.

В медицината не се използва чист озон, а кислородно-озонова смес, с която се насища дестилираната вода или физиологичните разтвори. Това значително понижава токсичността на озона, като се запазват лечебните му свойства.

Озонотерапията е официална физиотерапевтична процедура в най-развитите европейски държави като Германия, Италия, Испания, Австрия.

Проблематичността на използването на озона за медицински цели се обяснява с неговото токсично влияние върху организма на човека, особено върху дихателната система.

Лечебни свойства

В медицината озонът се използва както в големи, така и в малки концентрации.

В големи концентрации този газ е много токсичен, поради това при локално приложение той бързо унищожава микроорганизмите, обеззаразява раните и изгарянията.

В малки концентрации озонът се използва в състава на озоно-кислородни смеси, в рамките на които притежава изразено лечебно и значително понижено токсично действие.

Важно е да се помни, че за всяко заболяване е необходимо индивидуално да се подбира дозировката на озона, продължителността на въздействието, честотата на въздействието, а също и продължителността на курса на лечението.

Показания за озонотерапията

Този терапевтичен метод има множество показания в най-различни медицински области. Но не е основно лечение и не може да замени такова.

Озонотерапията като физиотерапевтична процедура се прилага като допълнително лечение с цел увеличаване на ефективността на основното лечение, а също и ускорено оздравяване.

Преди да бъде започнато лечение с озон е необходимо да се направи консултация с лекуващ лекар, тъй като озонът може да наруши лечебното действие на някои лекарства.

Озонотерапията е много ефективна при лечението на захарен диабет, тъй като озонът понижава нивото на глюкозата в кръвта, а също регулира обмяната на веществата и енергийния обмен.

Противопоказания за прилагане на озонотерапията

Както и всеки друг вид лечение, озонотерапията има и своите противопоказания, при които не само оказва лечебен ефект, но може само да влоши протичането на заболяването.

Абсолютни противопоказания

• Непоносимост към озона – при поява на алергична реакция към този вид газ лечението следва да се прекрати, тъй като в този случай озонът оказва само токсично действие върху организма.

• Нарушение на съсирваемостта на кръвта – поради изменение на реологичните свойства на кръвта под действието на озона, той не следва да се прилага, ако способността на кръвта да се съсирва е понижена, тъй като това може да стане причина за кръвотечение.

• Хеморагичен инсулт – при озонотерапията се ускорява кръвообращението и се разширяват кръвоносните съдове, което може да стане причина за повторен инсулт.

• Остър панкреатит – озонът увеличава активността на протеолитичните ензими на задстомашната жлеза, поради това при панкреатит озонотерапията не оказва лечебно действие, а само ще ускори разрушаването на задстомашната жлеза.