Фобиите се превръща в чест спътник в живота на съвременния човек.

На практика всеки има своите страхове, които идват от миналото, от древни инстинкти или придобити в резултат на опасни ситуации.

И това не е просто ситуативен страх – фобията е с маниакален характер и може да отрови живота на човека, дори при липса на фактор или предмет, който да носи психологическа травма.

Колко ли панически страхове изпитва човек – от високо и затворени пространства до страх от клоуни.

Един от най-разпространените – това е страх от високо.

Причини за развитие на фобии

Някои хора са с повишена склонност към развитие на фобии.

Обикновено те се отличават с мнителност, тревожност и повишена впечатлителност.

Най-често механизмите за възникване на маниакални страхове са следните:

1. Влияние на родителите

Мнителните и тревожни родители, а често баби и дядовци е възможно да внушат на детето представата, че околният свят е пълен с опасности.

В рисковата група са единствените или късните деца, които се стараят внимателно да пазят от всевъзможни отрицателни въздействия.

С времето те порастват в тревожни и мнителни възрастни, при които се появяват всички контролират и разнообразни форми.

2. Влияние на обкръжението

Не само родителите, но също и съученици, съседи или колеги могат да заразят човека с тревожно отношение към света.

В немалка степен за развитие на фобия способства гледането на новини и телевизионни предавания, в които се съобщава за престъпления, катастрофи и произшествия.

3. Психологическа травма от конкретна ситуация

Например, след ухапване от куче, човек придобива панически страх от всички кучета и се стреми да ги избягва.

Маниакалният страх прави човека безпомощен и съществено влошава качеството на неговия живот.

Кара го да страда не толкова от неувереност в себе си, колкото от страх от осъждане от другите.

Голям брой фобии могат да доведат и до страх от общуване с хора като цяло.

Страх от високо – психологическа травма и други причини

Страх от високо – акрофобия, е един от най-разпространените панически страхове.

Вълнението и тревогата при престой някъде на високо, покрив на високо здание или на панорамна площадка от птичи поглед са присъщи на практика на всички хора.

Но при тези, чийто страх придобива панически характер, се чувстват доста по-зле, при тях пулсът се ускорява, понякога се появява гадене.

Отказват да се движат повече, изпитват панически ужас.

В основата на страха от високо може да е психологическа травма, свързана с падане в миналото или престой на висок етаж на сграда.

Но най-често се обуславя от повишена впечатлителност или силно сътресение от престой някъде на високо.

Страхът от високо може да се предаде от родителите или да е вследствие на психически заболявания.

Някои специалисти също виждат причината за възникване на акрофобия в еволюционния механизъм на човека, който идва от древни времена, когато падането от високо е било често явление.

Също може да бъде предизвикан от слабост на вестибуларния апарат, който затруднява способността за задържане на равновесие в пространството.

Хората, които се страхуват от високо, са принудени да се лишават от множество развлечения и да избягват определени обстоятелства.

Постоянният панически страх може да доведе до сериозни психически заболявания с тежки последствия.

Акрофобията може да се излекува с помощта на терапия, която обучава пациентите на начини на блокиране на страха и на методи за релаксация.