Описание

Параноя представлява психическо състояние, характеризиращо с ирационално и постоянно усещане за преследване.

В повечето случаи засегнатия вярва, че е организиран заговор срещу него, което е свързано с една предполагаема заплаха за неговата лична и имуществена неприкосновеност.

Състоянието е съпътствано от чувство за силно безпокойство и страх. Това неоснователно недоверие към останалите хора, може да създаде пречка при установяването или поддържането на трайни близки отношения.

Психичното състояние може да бъде симптом на редица психични разстройства като параноидно личностно разстройство, налудно разстройство и шизофрения.

Причината за психичното състояние не е известна, но се смята, че е възможно да е психично обусловено.

Какви са симптомите?

Параноидните симптоми могат да варират от по-леки и безобидни до много силно изявени. Също така те се обуславят и от причината, но един човек е параноик, когато:

• Лесно може да бъде обиден;
• Много трудно се доверява на другите;
• Не успява да понесе, какъвто и да е вид критика;
• Винаги е отбранителна позиция;
• Не е в състояние да правят компромиси;
• Е враждебен и се аргументира агресивно при разговор;
• Смята, че другите хора говорят лошо зад гърба му;
Прекалено е подозрителен – например че другите хора с лъжи и хитрости се опитват да го измамят;
• Не може да се довери на никого;
• Вярва, че целият свят представлява заплаха за него;
• Трудно си взаимодейства с хората;
• Усеща, че сякаш целият свят го преследва;
• Вярва в неоснователни „конспиративни“ теории;

Какви са причините?

Причините за психичното състояние не са ясни за медицинската наука и зависят от психичното разстройство, с което са свързани.

Съществуват няколко теории:

Генетична обусловеност – изследванията в тази връзка обаче са оскъдни и неубедителни. Някои проучвания установяват генетична връзка, а други не откриват такава. Не е ясно също дали ако съществува изобщо генетична предразположеност дали тя се наследява или не.

Мозъчна химия – мозъчните химикали – невротрансмитерите, са в основата на чувствата и мислите на човека. Някои наркотици като кокаин, марихуана и амфетамини изменят нивата на невротрансмитерите, а това може да провокира параноидни мисли, усещания и поведение. Това кара някои учени да вярват, че параноята се дължи на разстройство на биохимичните процеси в мозъка. Възможните причини за това разстройство са неизвестни.

Емоционално травмиращи събития в живота – например сексуална злоупотреба или насилие в детската възраст е възможно да станат причина за доживотна промяна на начина на мислене и възприемане на околния свят.

Реакция на стрес – някои проучвания са установили, психичното състояние е по-често при хора, които подложен на силен продължителен стрес – например военнопленници. Как стресът провокира състоянието не е установено.

Комплекс от фактори – например генетичната предразположеност и определени рискови фактори на средата на живот могат да отключат параноята.

Лечение на параноя

Въпреки че няма начин за пълно премахване на причините за психичното състояние. Лечението ще спомогне на параноика и на неговите близки да овладеят проявите му, което ще му позволи да води по-щастлив и по-продуктивен живот.

Медикаменти – психолептиците могат да облекчат някои от симптомите. Но въпреки това често параноикът отказва да приема тези лекарства, защото вярва, че те могат да му навредят.

Терапевтични сеанси с психолог – те ще спомогнат на засегнатия да се справи със симптомите и ще подобрят възможностите му за взаимодействие с околните. Но параноикът трудно може да бъде предразположен да разговаря свободно и открито за проблема си с терапевт, затова напредъкът с подобна терапия ще бъде много бавен.