Възможно е това да се дължи на факта, че зелените пространства пречистват въздуха, облекчават стреса, стимулират ни да се движим повече.

Пази ли се зелената система на големите градове у нас

Резултатите от това най-мащабно изследване в това направление, проведено от Барселонския  институт по опазване на световното здраве, на Университета на щата Колорадо и Световната здравна организация, бяха публикувани наскоро.

Авторите изготвят систематичния обзор и мета-анализ на данните, получени в рамките на 9 изследвания на тема взаимовръзка между зелените пространства в градовете и здравето на населението.

Всички тези изследвания са проведени в 7 държави по света – Канада, САЩ, Испания, Италия, Австралия, Швейцария и Китай – по един и същ стандарт.

В рамките на няколко години са провеждани наблюдения на здравословното състояние на групи хора, доколко близо или далеч те са живеели до паркове, гори и други зелени площи в градовете.

Каква е гъстотата на зелените площи се оценява въз основа на изображенията, получени от спътниците.

Над 8 млн. души участват в изследването за парковете и здравето

Общо в изследването вземат участие повече от 8 милиона души. Въз основа на анализа изследователите стигат до заключението, че колкото повече дървета, трева, храсти и други зелени насаждения има около домовете на гражданите, толкова с по-големи шансове са те да живеят дълго и в добро здраве.

Ако на разстояние 500 метра от домовете на градските жители бъдат заседени с 2% повече дървета, рискът от преждевременна смърт сред хората, които живеят наоколо намалява с 4%.

Тези неподозирани сега ползи са свързани с факта, че зелените насаждения пречистват градския въздух, а разходките в парка помагат за намаляване на стреса и са много полезни за психическото здраве.

Хората, които живеят в близост до паркове обикновено са по-физически активни и по-рядко страдат от затлъстяване, нарушения на обмяната на веществата и сърдечно-съдови проблеми.

В Закона за устройство на територията има специални текстове, които предвиждат защитата на градската зелена система. Забранява се продажба, замяна и предоставяне на право на строеж в зелени площи, които са публична собственост.

Сходни текстове са предвидени в Закона за устройството на столична община. Но въпреки това през последните години е налице презастрояване за сметка на заличаване на зелените площи, най-вече тези, които са били между блоковете.

Не са редки случаите, в които се издават строителни разрешения за големи градски паркове - за Борисовата градина в София и за Морската във Варна.