Американски учени в рамките на редица експерименти стигнали до извода, че при лечение с по-скъпи лекарства пациентите се възстановяват много по-бързо, отколкото при използването на по-евтини генерични медикаменти.

Направеният от американските изследователи извод се определя като доста изненадващ. Оказва се, че приемът на скъпи медикаменти по-позитивно се отразява на оздравителните процеси.

Но истината е не, че скъпите лекарства са по-добри от своите бюджетни аналози. В този случай ключова роля играе добре известният на повечето от нас плацебо ефект.

С други думи, пациентите на подсъзнателно ниво са убедени в качеството на скъпоструващите медикаменти, те им се доверяват повече и в резултат на това оздравяването се случва по-бързо.

До този извод учените стигнали в резултат на своите изследвания. За този експеримент били привлечени 12 пациента с болестта на Паркинсон, които били разпределени в 2 групи.

На доброволците от едната група било съобщено, че ще им дадени лекарствени препарати на стойност 1500 долара, а на тези от другата на цена от 100 долара.

Но учените уверили участниците в експеримента, че резултатът от приложената им терапия ще бъде абсолютно еднакъв. Същевременно и лекарството напълно идентично – и двата лекарствени препарати били на основата на солеви разтвор.

Установило се, че при получаването на скъпото лекарство при доброволците се наблюдавало значително подобряване на моториката. При това действието на „евтиния“ медикамент било по-малко ефективно.

Учените направили следната констатация – вярата на пациента продължава да има терапевтичен ефект.

Следва да се отбележи, че плацебото било особено разпространено в медицината през 20-ти век, лекарите го използвали като „необходима лъжа “ за облекчаване на състоянието на болните.

През 1965 година били публикувани резултатите от интересно изследване. То се провеждало с участието на 15 пациенти, страдащи от тревожни разстройства.

И се установило, че дори когато на тях им станало известно, че вместо медикаменти са приемали само плацебо, ефективността на провежданата терапия все пак била запазена. Специалистите свързват този феномен с вярата на пациентите в самия метод на лечение.

В тази връзка следва да се отбележи, че някои пациенти със заболявания на сърцето и кръвоносните съдове са съгласни да пожертват живота си, за да се откажат от редовния прием на необходимите им лекарствени препарати.

1/3 от доброволците, включили ли се в проучването посочили, че предпочитат ранната смърт пред приема на лекарства.

На хората в напреднала възраст често им се налага да приемат различни препарати за поддържане на здравето и за увеличаване на продължителността на живота, въпреки това в последно време все повече изследвания потвърждават, че далеч на всички пациенти са в състояние да понесат ежедневния прием на медикаменти.

Например, редовният прием на аспирин някои лекари определят като неподходящ за всеки човек.

За решаването на проблема с различните реакции на хората на медицинските препарати учените работят над създаването на универсални политаблетки, предпазващи организма от всички сърдечно-съдови заболявания за определени групи от населението.

Американските учени, провеждащи изследването, получили по електронната поща писма от над 1000 души над 50-годишна възраст.

Всички участници в експеримента били длъжни да отговорят на хипотетичния въпрос на учените за това за какъв период от време са готови да се откажат от ежедневния прием на различни таблетки, способстващи за профилактика на инфаркт и на други сърдечно-съдови заболявания.

Всеки 3 от общия брой на участниците, че е склонен да жертва част от живота си, за да не употребяват лекарства.