Финландски изследователи установиха, че честотата на постоперативните инфекции е еднаква без значение дали пациентът се подготвя предварително или не. Препоръчва се тази процедура да се изключи от задължителните.

Стресова процедура – подготовка за операция

Подготовката на дебелото черво е стресова процедура за пациентите, защото нейното провеждане е оправдано само когато наистина е от полза. Но досега не е било проведено нито едно рандомизирано изследване, затова учените решават да попълнят този пропуск.

За своето изследване се прави анализ на оперативната интервенция колектомия, която представлява премахване на сегмент или на цялото ободно черво при язвен колит, рак и по други показания.

Преди такава интервенция е препоръчително дебелото черво да се подготви – обикновено се пият слабителни, или се приемат антибиотици.

Финландските учени проучили данните на 400 души, на които била назначена колектомия. Половината от тях преминали през препоръчителна подготовка, а другата се подложили на операция, без да правят нищо предварително.

Между тези 2 групи не се наблюдавали разлики при лечението. Подготовката на дебелото черво не допринесла по никакъв начин за намаляване на количеството инфекции на дебелото черво или общия брой/тежест на хирургичните усложнения. Също не се установяват разлики в дните, прекарани в болница.

Въз основа на получените данни може да се потвърди, че етапът на подготовка на дебелото черво за операция, изобщо не е необходим. И следва да се преразгледат нормите, които дават възможност на пациентите сами да решат въпроса, желаят ли те да се подлагат на излишно въздействие.

Неудобства при подготовка на червата за операция

Самата процедура по подготовка, освен че се съпровожда с някои неудобства, напряга и допълнително. Кара човек да се чувства в една или друга степен непълноценен и различен от останалите хора, на които не им предстои интервенция на дебелото черво.

Затова след като от новото изследване става ясно, че подобна подготовка не е необходима, то тогава защо да се прави. В медицината се следва едно основно правило – винаги ползата от дадена процедура или лечение, трябва да е по-голяма от вредата, която се нанася на здравето.