На около 6% от населението, според данните от ултразвуковите изследвания, се откриват полипи в жлъчния мехур. И в 80% от случаите се установяват при жени над 35-годишна възраст.

Но на всички ни е известно, че ултразвуковата диагностика невинаги точно може да определи характерът на тъканите на новообразуванията и не са малко случаите, когато погрешно се поставя именно такава диагноза, когато в жлъчката на пациента няма полипи, а ронливи камъни, за чиято динамика на растежа трябва да се следи.

Как се откриват полипите в жлъчния мехур?

Най-достъпният и евтин метод за диагностика е ултразвуковото изследване.

Като лекарят установява закръглени образувания единични или множествени, които са свързани със стената на жлъчния мехур и същевременно липсва акустична сянка. Друг метод, по-перспективен и интересен, е ендоскопската ултрасонография.

Това е гъвкав ендоскоп с ултразвуков датчик накрая, за извършване на изследването пациентът е необходимо да погълне прибор, който попада в дванадесетопръстника, който се намира в близост до жлъчния мехур.

В този прибор се използват честоти 2 пъти по-големи, отколкото при обикновено ултразвуково изследване, и ендоскопската сонография показва по-висококачествено изображение, като различава стените на жлъчния мехур.

Какви биват полипите?

Причините за възникване на полипи на жлъчката досега не са известни, и са само теоретични догадки.

Според много специалисти, развитието на полипите протича безсимптомно, а при наличие на симптоми следва да се преразгледа диагнозата в полза на жлъчнокаменна болест, съпътстващи заболявания на храносмилателната система, като например реактивен панкреатит. Понастоящем тези новообразувания се подразделят на следните групи:

• Полипи от холестерол – псевдотумори

Именно новообразуванията от холестерол се приемат от ултразвуковите изследвания за полипи. Те представляват отлагане на холестерол като издигане на лигавицата на мехура.

Натрупването на холестерол протича на фона на нарушаване на липидния обмен и често съдържа и калцинирани частици, и приличат на камъни на жлъчния мехур, прикрепили се към стените.

• Възпалителни полипи – също псевдотумори

Тези новообразувания са възпалителна реакция на жлъчния мехур, проявяваща се с разрастване на вътрешната тъкан на органа.

• Аденом на жлъчния мехур, а също и папиломите – това са истинските полипи

Това са доброкачествени образувания, но при 10-30% от случаите се наблюдава прогресирането им в злокачествени, като често развитието на такива полипи протича безсимптомно или е възможно съчетание на жлъчнокаменна болест с хроничен холецистит. Причините за развитие на онкология на фона на такива новообразувания до голяма степен остават неясни.

Най-честите полипи са тези от холестерол – лечението, на които е възможно по консервативен път

Съществуват 2 мнения на специалистите относно това какво може да се смята за полипи от холестерол.

Едни твърдят, че те могат да бъдат във вид на образувания, които създават дифузна мрежа, обикновено са 1-2 мм, или по-големи 2-4 мм и изглеждат все едно са израсли от слоя под лигавицата на мехура, като ултрасонографските признаци представляват равни контури със широки основи.

Ако се установят полипи от холестерол по признаците от ултразвуковото изследване, лекарят може да препоръча започването на медикаментозна терапия, състояща се с разтварянето на камъните със специални препарати в рамките на 2-3 месеца, след това се извършва контролна ултразвуково изследване.

По резултатите в динамика могат да се направят заключения, ако положителният ефект има място, следва да се продължи разтварянето на камъните, а ако няма, тогава се решава въпросът за хирургично лечение