Киселото мляко, което съдържа пробиотични бактерии успешно може да предпази децата и бременните жени от излагане на токсичните за организма тежки метали. Това показват резултатите от наскоро проведено изследване.

Учени от Канада и Танзания създали специално кисело мляко, съдържащо бактерията Lactobacillus rhamnosus, което разпространили сред ограничена рискова група хора – бременни жени и деца. Те са най-чувствителни на излагане на токсични тежки метали.

Резултатите от извършената научна работа са публикувани в списание mBio, което е официоз на Американската общност по микробиология, се съсредоточават върху това как полезните бактерии могат да предпазят от увреждане здравето на хората в бедните региони на света.

Но като цяло направеното откритие трябва да се обърне внимание, тъй като всеки един от нас, в която и част от света да живее, се излага ежедневно на тежки метали.

Техните източници са много, започвайки от въздуха в големите градове, питейната вода от тръбопровода, дори и металните лъжици също отделят, макар и малки количества, които не представляват проблем за здравето, метални атоми. 

И направеното откритие от учените от Канада и Танзания всъщност е един повод ние българите да се чувстваме по-спокойни за здравето си, тъй като българското кисело мляко, което е достъпно за всеки един от нас, е отличен източник на ценните бактерии.

Проведените лабораторни изследвания от изследователите показват, че бактерията L. Rhamnosus е силно чувствителна и лесно се свързва с тежки метали.

И въз основа на този факт учените достигат до заключението, че редовната консумация на храни, съдържащи този пробиотичен щам може да възпрепятства абсорбцията на метали, погълнати с храната.

Учените, направили откритието, със съдействието на западни компании финансират създаването на обществени кухни в Муанза, Танзания /вторият по големина град в Танзания след столицата Дар ес Салаам/, за да произвеждат кисело мляко за местното население.

Град Муанза се намира на брега на езерото Виктория, за което е известно, че е замърсено с пестициди и токсични метали като живак. Екипът от учени използва създадената мрежа от обществени кухни за производство и дистрибуция на нов вид кисело мляко.

Новосъздаденият продукт се предоставял безплатно на две групи от бременни жени и деца. Изследователите измерили  нивата на токсичните метали преди и след консумацията на млякото, съдържащо пробиотици.

Екипът учени установил значителен протективен ефект на пробиотичните бактерии при бременните жени от контролната група при излагането им на живак и арсен.

Това е важно, тъй като понижаването на нивата на тези метали при бъдещите майки, предполага намаляване на отрицателното им въздействие върху развитието на плода и предотвратява развитието на усложнения след раждането.

Въпреки че резултатите, получени при изследването на децата показват, че здравословното им състояние се подобрява и нивата на тежките метали в телата им се понижават, прекалено ограничената продължителност на лечението със специалния вид кисело мляко е причина, то да бъде с незначителна статистическа стойност.