По данни на СЗО 1 дете от 160 страда от разстройства на аутистичния спектър. Обикновено аутизмът се свързва с проблеми в поведението и общуването.

Затова често при появата на някакъв вид нежелание за общуване и трудности при изграждането на връзки с другите родителите започват да бият тревога.

Понякога обаче лекарите при прегледи се сблъскват с т.нар. фалшив или fake аутизъм при дете, което проверяват за наличие на психическо заболяване.

По какво се отличава истинският аутизъм от фалшивия

Аутизъм – това е разстройство от аутистичния спектър, заболяване на нервната система, което се проявява при деца до 3 години, се характеризира на първо място със забавяне в развитието и нежелание за контакт с околните – нарушение на социалното взаимодействие и комуникациите.

Както обаче подчертава специалистът, не всяко дете с трудности в общуването и адаптацията е аутист. Това често са затворени деца с нормално развитие, които просто не искат да взаимодействат или имат затруднения в общуването с другите деца или възрастните.

За такива деца се изисква допълнителна помощ от възрастните при социализация.

Как се открива разстройството

За откриване на същинския аутизъм е необходимо внимателно да се наблюдава поведението на детето

3-тата си година то не проявява интерес към околния свят, държи се така, сякаш е затворено в себе си, не изпитва потребност от докосвания, прегръдки, общуване, следва да се обърне внимание.

Такива деца обикновено не са емоционални, техните лица не променят изражението си, липсва жестикулация, те не гледат в очите. Детето е склонно към повтарящо се поведение, може да върши еднотипни движения, да ходи до едно място и обратно и така много пъти.

Често се открива нарушение в моториката и координацията в движенията, хипечувствителност към външни стимули – светлина, звуци, нови ситуации. Обикновено си играят сами, затворени, не реагират, когато родителите идват и си отиват. Заради речеви нарушения възникват проблеми с комуникацията. Следва да се отбележи, че първите симптоми се проявяват още преди 1-вата година. Сред тях са следните признаци:

  • Липса на желание да бъдат в ръцете на родителите;
  • Нефизиологична поза по време на кърмене;
  • Не са толкова бодри в сравнение с връстниците си.

Такива деца могат дълго да гледат в една точка, да не реагират на името си, да избягват контакт, да не реагират на дискомфорт – глад, студ, топлина и други.

Ако трябва да обобщим, то всички техни действия са насочени към избягване на контакт с другите хора, дори и с родителите, това е продиктувано от липсата на необходимите навици за поддържане на комуникацията както на речево, така и на емоционално ниво.

При привиден аутизъм такова нещо не се наблюдава. За да разберем какво се случва с детето е необходимо да се направи преглед. За диагностика се провежда скринингов тест за аутизъм, задължително посещение на следните специалисти – педиатър, психолог, невролог, психиатър. Те вече могат да разберат дали детето наистина е с разстройство от аутистичния спектър или просто е необщително.

Как се лекува аутизъм

При терапия на аутизъм е важен индивидуалния подход към всяко дете, към тези симптоми, които се проявяват при него. На едни е необходима интензивна помощ, в някои случаи се назначават лекарства за намаляване на съпровождащите аутизма симптоми.

Най-ефективно е систематичното и последователно обучение на детето на социално-приемливо поведение. То се съпровожда с поощряване на желателното поведение.

Такива действия могат да подобрят социализацията на детето.

С възрастта симптомите на аутизма могат да отслабнат и дори да изчезнат напълно, но в повечето случаи те остават за цял живот.

Съществува и атипична форма на аутизъм. Характеризира се с нарушения на комуникативната и емоционалната сфера на детето, изоставане в развитието, ограничаване на интереса, като основно разстройството не се съпровожда с изоставане в умственото развитие.

Проявява се след 3-годишна възраст, с по-слабо изразена симптоматика е и не предизвиква никакви опасения сред родителите. Състоянието на детето се приписва на индивидуалните особености  и темперамента.

За лечение на подобна форма на аутизъм също се прилага комплексен медико-психологичен подход, който способства за повишаване на качеството на живот и възстановяване на отношенията с околните.