Тези препарати не са по-ефективни от вече съществуващите, твърдят от системата на здравеопазването на Великобритания.

Над 50% от лекарствата минали одобрение са напълно безполезни

Статия на експерти от немския институт за оценка на качеството и ефективността на здравеопазването, бе наскоро публикувана в рецензирано медицинско издание.

В периода от 2011 до 2017 г. през този институт минават оценка 216 нови лекарствени препарата, допуснати на немския пазара.

На практика всички те предварително са преминали през процедура по одобрение от Европейската агенция по безопасност на лекарствените средства и получиха разрешение за използване на територията на страните от Евросъюза, Исландия и Норвегия.

Само при 54 от тях, 25% са били установени съществени допълнителни предимства, качествено надминаващи съществуващите на пазара препарати.

Допълнителните полезни свойства на 35 лекарства са минимални – 16%, или толкова малки, че е невъзможно да се определят.

За 125 препарата – 58% от всички преминали през процедура по одобрение не може да се докаже превъзходство над стандартните.

Ако се погледне към отделните направления в някои специалности ситуацията е просто шокираща.

Например, сред новите препарати, предназначени за използване в психиатрията и неврологията допълнителни предимства се установяват само при 6%. В случаите с диабет тази стойност е 17%.

Защо Европейската агенция по лекарствата пуска на пазара безполезни препарати

Авторите изразяват предположение, че ведомството си затваря очите пред ограничената информация за препаратите, за да се осигури колкото се може по-бърз достъп към нови разработки.

Например, оценката на лекарствата срещу рак, одобрени от ЕМА в периода от 2009 до 2013 г., показва, че доказателствата за клинично значимата полза.

Има и други недостатъци отбелязват авторите на статията. Например, постмаркетингови изследвания, които да проследяват безопасността на лекарството след излизането му на пазара се провеждат твърде рядко.

И регулаторните обикновено не налагат санкции на неотстъпчивите фармацевтични компании, които отказват провеждането на подобни изследвания.

Анализът показва, че само приблизително в половината от случаите постмаркетинговите изследвания са били проведени изследвания навреме или 5-6 години след началото на продажбите на препарата.