За психичните разстройства днес се говори и пише много. За съжаление, честотата им сред населението нараства, заради високите нива на стрес, негативни новини, междуличностни и вътрешни конфликти.

При психично разстройство страда не само самият болен, но и неговите близки. За тях е трудно да гледат неблагоприятните изменения на неговата психика, проявите на агресия и раздразнителност. Възможно е да стане зависим от алкохол и наркотици.

Психичните разстройства се отличават от състоянието на стрес по продължителност на негативните симптоми:

  • Потиснато състояние, мрачни мисли.
  • Нарушения на когнитивните функции.

Точна диагноза може да постави само психиатър или от психотерапевт. Специалистът психиатър е лекар, докато психотерапевтът може да е и психолог, преминал допълнително обучение за психотерапевт, същото се отнася и за психиатъра.

Характерни признаци на психически разстройства 

Влияние на психичните разстройства върху ежедневието

Психичните разстройства могат да окажат сериозно неблагоприятно въздействие на живота на човека. За живота с депресия, биполярно разстройство и неврози днес се говори много по медиите.

Разстройствата на психиката постепенно престават да бъдат нещо срамно, и много хора вече се отнасят спокойно към тях.

Все още много хора обаче си мислят, че неврозите или депресиите са измислени и са резултат от мързел и нежелание за работа.

Депресия – това е най-разпространеното психично разстройство към ден днешен.

Възможно е да се предизвика от цяла съвкупност от социални, екологични и биохимични фактори.

В някои случаи депресия може да възникне без видими причини. При не особено тежките форми човек може да изглежда външно напълно нормално.

Ако не се обърне внимание на депресивното състояние, може да се стигне до доста неблагоприятни последствия.

Поведението на хората с психични разстройства обикновено трудно се възприема от околните.

Далеч не всички са способни да издържат на общуването с такъв човек, особено на негативните проявления на неговото поведение.

Повечето престават да общуват с него. Но за успешно лечение човек с разстроена психика има нужда не само от психиатър, психолог или психотерапевт, а и да чувства подкрепата на близки хора – роднини, приятели и познати.

Психично разстройство и стрес - какви са разликите

Някои хора често бъркат депресията с краткотрайно влошаване на настроението. Стресът, който се изпитва в работата или в семейството, невинаги води до психични разстройства.

На фона на повишена тревожност този риск обаче нараства. Психичните разстройства е възможно да са предизвикани от цяла съвкупност от фактори – от емоционалното състояние при бременност до по-тежки стресови ситуации.

Сериозна роля в развитието на психическите разстройства играят и външните фактори – обществена ситуация, взаимодействие със социума и отношенията в семейството.

Основна отличителна черта на психическите разстройства – това е продължителност на симптомите.

Най-разпространите от тях са апатия, липса на сили, песимистично настроение, мрачни мисли, липса на апетит, сънни разстройства.

Психическите разстройства също водят до развитие на съпътстващи заболявания – хипертония, болести на сърцето и на кръвоносните съдове, захарен диабет и много други.

Краткотрайният стрес се отличава от психическите разстройства на първо място по продължителност на неблагоприятните симптоми.

Ако са с продължителност повече от 2 седмици, то това е сериозен повод да се обърнем към личния лекар за изясняване на симптомите.

Консултациите при психолог не се покриват от пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

За психолог с квалификация психотерапевт можем и сами да си запишем час, но прегледите и терапиите се заплащат в пълен размер, обявен на ценоразпис.

Лечение на психически разстройства – как се провежда

Окончателна диагноза може да постави само лекар. Но основен проблем е да се убеди пациента да започне лечение, а това невинаги е възможно.

При психични разстройства човек може да се подаде на опасни изкушения, да стане зависим от алкохол, хазарт или от наркотици.

В особено тежки случаи, когато разстройствата прерастват в психози, близките могат да извикат линейка и дори полиция при проявление на агресия. Лечението на психическите разстройства е доброволно.

Ако болният обаче стане опасен за околните, прокурорът по местоживеенето на лицето има правомощия да внесе искане в съда за въдворяване в психиатрично заведение.