Американски клиничен психолог разказва в свое интервю колко полезна може да бъде емоционалната амортизация в критична ситуация. Събитието се случило на един от курортите в щата Флорида, където той бил на почивка с приятели.

В бара на плажа той свидетел на ситуация, в която огромен по размер и сила мъж, много сериозно се скарал с бармана. Ситуацията се напрегнала и мъжът буквално „подпалил“ пред очите му.

„Аз не знаех как щеше да приключи всичко това, ако не беше дошла жената на разярения мъж.“ – продължава той. Миниатюрната в сравнение с неговите размери жена, просто докоснала ръката му и много спокойно, добродушно с мек глас, започнала да му говори. Това имало потресаващ ефект върху „нажежения до червено“ мъж.

Той някак си веднага започнал да се извинява, успокоил се и съществено намалил тона, опитвайки се да оправдае пред нея своето поведение. След 5 минути ситуацията окончателно се разрешила, мъжът се успокоил и те с жена му тихо напуснали заведението.

Емоционална амортизация – това е способност за смекчаване/ разреждане на емоционално напрегнатата ситуация, в която вие сте се оказали въвлечени. Вие амортизирате напрежението, което ви се оказва, привеждайки ги в комфортна за вас норма.

За по-добро разбиране на природата на амортизацията, нека си припомним защо е необходим амортисьор на автомобила. Както знаем служи за демпфериране на колебанията и абсорбиране на сътресенията и ударите, действащи на корпуса и на ходовата част на автомобила. По този начин амортисьора превръща един вид енергия – механичната, в друг – топлинна.

Какво този процес, който се осигурява от амортисьора дава на автомобила и на водача?

• На първо място, това е по-комфортно шофиране за водача и за пътниците;
• На второ място, увеличаване на времето за експлоатация на ходовата част на автомобила;
• На трето място, амортисьора осигурява голяма безопасност при придвижването;

Също изгоди могат да се отнесат и към емоционалната амортизация. Сред основните способности, които лежат в нейната основа са:

• Емоционална гъвкавост;
• Въздействие върху околните;
• Емоционална устойчивост;

Емоционална гъвкавост

Това е способност за настройване на себе си на необходимото емоционално състояние и да бъдеш внимателен и към състоянието на другия човек.

Въздействие върху околните

Това е способност за улавяне на емоциите преди момента на тяхното възникване.

Емоционална устойчивост

Това е невъзможност за въздействие на емоционалните състояния с деструктивно влияние върху вътрешните и външните условия, а също и способност за преодоляване на състоянието на излишна емоционална възбуда при извършване на сложни дейности.

Така, развивайки тези способности в себе си, вие придобивате навик, с помощта на който можете ефективно да амортизирате агресията, насочена към или към друг човек.

Например, ако е необходимо да поговорите с агресивно настроен човек:

• Омекотете погледа си, така е да изглеждате дружелюбно, а изражението на лицето ви да бъде неутрално;
• Не бъдете огледало на неговото напрежение, не подражавайте на неговия маниер на общуване и на емоционалния тон, с който той ви говори;
• Говорете със спокоен, уверен и дружелюбен глас, с какъвто би ви се искало и на вас да ви говорят.
• Намерете онова, с което можете да се съгласите и за нещо, за което можете да го похвалите.
• Всички нападки и обиди по ваш адрес приемайте спокойно, без да се включвате в тях.