Някои райони са наистина опасни за здравето, но това по никакъв начин не е свързано с лоша енергия.

Какво представляват геопатогенни зони

Геопатогенни се наричат места, където се проявяват аномални и неизвестни на науката излъчвания. Твърди се, че такива зони вредят на здравето на хората и на животните. Също на геопатогенните зони се приписват най-различни феномени.

Например, безследните изчезвания на кораби или на самолети като Бермудския триъгълник, постоянни катастрофи на отделни участъци от пътищата или непълноценен сън след покупка на ново жилище.

Самата концепция е известна под различни названия – геобиология, геопаталогия, геопатия.

Откъде се появява теорията за геопатогенните зони

Последователите на теорията за геопатогенните зони на първо място се основават на идеите на немския лекар Ърнест Хартман и неговият американски колега Манфред Къри. Те през 50-те и 60-те години независимо един от друг стигат до извода, че цялата Земя е обвита от мрежи с електромагнитни линии. Според Хартман техните размери са 2 на 2,5 метра, а според Къри – 5 на 6 метра.

В местата а пресичане на мрежата от линии се натрупва вредно излъчване – земна радиация, или Е-лъчи. Линиите са множество, и затова такива опасни участъци съвсем не са малко. Обикновено последните са с размери на палачинка.

От разломите на земната кора

Също на теориите на геопатогенните зони повлияли възгледите на немския геолог Густав фон Пол в началото на 20-ти век, който стига до извода, че ландшафтът влияе на смъртността от рак. Затова друг източник на аномално излъчване се смятат пукнатините и разломите в земната кора, подземните води, геоложките празнини и струпвания на руди.

От нарушения на енерголандшафта

Развивайки тези идеи, някои геопатогеници също вярват, че в зависимост от формата на сградата или на релефа негативното излъчване може безпрепятствено да се разпространява и дори да се усилва. Сякаш то представлява невидим енергоинформационен контур.

Според поддръжниците на концепцията, старите градове с къщи на малко етажи и високи тавани в домовете са по-добре вписани в заобикалящия ги енерголандшафт от съвременните. Това също се отразява на здравето.

От елементи на домашния декор

Отделните поддръжници на геопатогенните теории са убедени, че негативна енергия могат да носят и елементи на домашния декор. Например, маски, сувенири от морето, картини, книги, мебели, строителни конструкции, натурални камъни и други вещи. Защо се случва така, поддръжниците на геопатиите не могат да обяснят.

Каква вреда могат да нанесат геопатогенните зони

Според феновете на тази теория, последствията от престоя в аномални зони се проявяват във вид на безпричинни, на пръв поглед, проблеми. Например, пътно-транспортни произшествия, разваляне на техника, влошаване на здравословното състояние.

Първоначално човек започва да усеща главоболие и световъртеж. Измъчват го безсъние, кошмари, нараства възбудимостта. Постепенно състоянието се влошава, което се изразява в колебания в артериалното налягане, пулсът и дишането, развитието на тахикардия.

В крайна сметка дългият престой в геопатогенна зона води до психически и когнитивни разстройства, сърдечно-съдови, онкологични и други заболявания, а също и до самоубийства.

Как науката се отнася към теорията за геопатогенните зони

Учените скептично се отнасят към тази концепция. И ето защо.

Връзка между структурата на Земята и аномалиите няма

В края на 90-те години е изследван проблемът с геопатогенезата. Не са установени връзки между различните аномалии и геоложката структура на Земята, а също не е установено нито едно потвърждаващо теорията доказателство.

Магнитните аномалии не влияят на организма на живите същества. Геоложките разломи също не носят никаква опасност. Например, всички реки текат по такива места, а планинските вериги са също такива разломи.

Покрай реките вече хиляди години се строят градове, а в планинските райони живеят много дълголетници.

Да и мистика в аномалните зони като в Бермудския триъгълник също няма.

Какви местности могат да крият опасност

Реална опасност за здравето представляват тези райони, в които има значителни запаси от гранит, гнайсови скали и радиоактивни руди.

В такива места от земята се освобождава газ радон, който може да доведе до рак на белите дробове.

Опасно може да е обитаването около живачни и съдържащи сяра скали, геоложки разломи, от които излиза йонизиран газ – плазма, а също и от блата, източник на метан. В малки дози този газ може неблагоприятно да повлияе на централната нервна система, а в големи да предизвика задушаване. Истината е, че в такива местности обикновено хора не живеят.