През зимните месеци част от водоемите у нас замръзват, покриват се с кора от лед, която може да е с различна дебелина.

И ако за да започне замръзване на реките, трябва да е студено много продължително време, а в България това се случва рядко, и още повече на юг от Стара планина, то това не се отнася за водните басейни без течащи води – най-вече язовири и микроязовири. При по-продължително застудяване, каквото е в момента, те се покриват с ледена кора.

Повечето от нас са наясно, че ледената кора на различните язовири и микроязовири не може да стане много дебела, но въпреки това е възможно подвеждане и излизане върху ледената покривка.

Това е по-вероятно да се случи на дете, което със своето естествено за възрастта любопитство е решило да се поразходи по ледената кора на изкуствения водоем или язовир.

Как все пак се озовем на лед над воден басейн да се обезопасим от извънредна ситуация и какво да предприемем, ако или ние, или някой наш близък, по-вероятно е това да се случи на дете, което сме изпуснали от поглед.

Здравината на леда до голяма степен зависи от много фактори – и един от най-важните от тях е температурата. Най-доброто решение у нас е дори и при много студено време е изобщо да не си позволяваме да се разхождаме по ледената кора на изкуствени или естествени водоеми.

Също на здравината на леда могат да влияят и течения, както и дали не се заустват промишлени води, които са с по-висока температура – всичко е много трудно да се предвиди, още повече, ако нямате богат опит със зимен туризъм или не сте практикували риболов на лед.

За това не е препоръчително да рискуваме живота си, ако това не е специално оборудвана площадка, която е проверена и се контролира от специалисти.

Що се отнася до децата, те в никакъв случай не трябва да излизат на леда без контрол от страна на възрастните.

Какво да правим, ако пропаднем под леда

Първото, което е необходимо да направим, е да си поемем добре въздух. Реакцията на организма при попадане в ледена вода, нейната температура обикновено е не повече от 4-6 градуса, се нарича студов шок.

Важно е да не се изпада в неконтролируема паника, максимално да опитаме да нормализираме дишането.

Второ е да се закрепим за леда – това трудно може да се направи без специални средства от рода на т.нар. шило за лед – метално острие или здрав нож, но все пак не трябва да се предаваме.

Важно е водата да не завлича краката под леда, а да помогне за заемането на хоризонтално положение.

По възможност определете страната, от която сте дошли, и излезте оттам – ледът най-вероятно от тази страна е по-здрав и стабилен.

Трето – постарайте се да се наберете така да сложите лактите си на леда – възможно е да се приплъзнете, тъй като ледът е хлъзгав, след това сложете на леда едното коляно.

Вашата задача е да заемете максимална площ на леда. Колкото по-голяма площта на контакт на човека с леда, толкова малък е натискът върху квадратен сантиметър.

От положение лакти и колене трябва да се постараем да се претърколим на 5-7 метра в посока по-здрав и стабилен лед.

Четвърто - да напуснем опасната зона максимално внимателно. Не трябва да се опитваме да се измъкнем на пръсти, още повече да се опитваме да бягаме бързо. Необходимо е това да стане с пълзене или ако успеем да се изправим с бавно ходене.

Какво да правим, ако човек пропадне пред очите ни в леда

Ако се окажем на другата страна на барикадата, и нямаме предварителна подготовка и минимално снаряжение за оказване на помощ, то тук е трудно да се посъветва нещо разумно, освен незабавно да се позвъни на 112.

Можем да помогнем, ако разполагаме с въже, което да подхвърлим към пропадналия в леда, или ако искаме да се приближим на безопасно разстояние, е добре преди това да сме се подсигурили, като сме се вързали.

Важно е да се действа именно с помощта на предмети, най-подходяща за тази цел е стълба, тъй като създава минимално съпротивление върху повърхността на леда. Ако имаме под ръка такава може да се опитаме да измъкнем с нея пропадналия в леда.

Вземането на решения трябва да става максимално бързо, тъй като с всяка минута в ледената вода тялото отслабва, което нарушава възможностите му да се задържи за въже или пък да успее да излезе сам от ледената вода.

Най-добрата препоръка да не ни случва да пропадаме в леда, е да не излизаме на него, когато не сме сигурни на 100% в неговата здравина.