Коагулантната и антикоагулантната система на кръвта осигуряват непрекъснатият поток от кръв в кръвоносните съдове, обезпечавайки по този начин всички жизнени функции на организма.

Противосъсирващата система поддържа кръвта в течно състояние, а съсирващата предотвратява възможно кървене чрез образуване на тромби.

Процес на съсирване на кръвта

Ако накратко се опише процеса на коагулация, то той би се състоял от следните няколко фази:

• Предфаза или съдово-тромбоцитарна хемостаза;
• Протромбиназа;
• Тромбин;
• Фибрин;
• Следфаза, която се състои от 2 паралелно протичащи процеси – ретракция – намалява и уплътняване на тромба и фибринолиза – разтваряне на образувалия се съсирек.

За образуването на съсирване са необходими няколко съставни елемента – стена на кръвоносен съд, компонентите на кръвта, а също и плазмената система за съсирване на кръвта.

Този процес изглежда така – увреждане на ендотела на кръвоносен съд предизвиква активация на ензимите на системата за съсирване, която на свой ред образува фибринови нишки, явяващи се рамка за формирането на тромба.

Коагулантната система се активира по 2 начина:

• Външен – при контакт на факторите на съсирването с увредените тъкани около кръвоносния съд.
• Вътрешен – свързан с разрушение на компонентите формиращи кръвта и с увреждане на ендотела, тоест процесът се отключва вътре в самия съд.

Протромбиновото време и неговите показатели

Това е специфичен лабораторен показател, отразяващ вътрешният път на активация на коагулантната система на кръвта.

Често протромбиновото време се определя с активираното частично протромбопластиново време – АЧТВ, с което се прави оценка на вътрешния път на активация.

В съвкупност тези 2 показателя отразяват системата на съсирващата и противосъсирващата система в цялост и техните изменения при патологии на вътрешните органи.

Нормалните стойности на протромбиново време са 11-16 секунди.

Също за определяне на функциите на коагулантната система се използват и други показатели – протромбинов индекс и международно нормализирано отношение / МНО, INR /.

Протромбиновият индекс – ПТИ е показател в проценти, определящ отношението на контролната плазма към ПТВ на изследваната плазма на човека. При нормални нива той следва да бъде – 95-105%.

Международното нормализирано отношение / МНО, INR /

При това изследване се сравняват кръвта, взета от пациента с нормализирана по международен стандарт плазма.

Стойностите на нормалните нива могат да варират в диапазона от 0.85 до 1.25.

Следва да се има предвид, че при терапия с варфарин показателите могат да се променят, затова е задължително да се отчитат и данните и от анамнезата на пациента.

Определяне на протромбиновото време по Квик

Този вид изследване е най-точната характеристика на съсирващата система на кръвта и отразява процентната концентрация на фактори на съсирването. За нормални се смятат стойностите на протромбиновото време по Квик в диапазона – 70-120%.

Методика за изследване на протромбиновото време

С цел определяне на ПТВ се използва прясна кръвна плазма на изследвания пациент.

Взетата кръв се поставя в епруветка с натриев цитрат за свързане на калция в нея. След това пробата се разбърква, центрофугира, при температура от 37 градуса по Целзий, добавя се голямо количество калций за възвръщане на способността на кръвта да се съсирва.

После се добавя тъканен коагулантен фактор – по-известен като 3-ти фактор и се засича времето за образуването на кръвен съсирек.

Следва да се отчита, че при някои патологии на протромбиновото време може да бъде увеличено и понижено.

ПТВ е увеличено при:

1. Вродени дефицити на някои фактори на съсирването като 2-ри, 5-ти, 7-ми, 10-ти;
2. Придобит дефицит на коагулантните фактори, възникнали в резултат на хронични заболявания;