Наскоро се навършиха 118 години от рождението на американския хирург и онколог, който през 1966 г. получава Нобелова награда за разработка на метода на лечение на рак на простатата с хормони.

Неговият труд е залегнал в основата на цяло направление в онкологията – лечение на хормонално зависими злокачествени тумори.

Защо едни видове рак могат да се лекуват с хормони, а при други е безполезно.

Лечение на рак с хормони – кога е възможно

Хормони и рецептори

Хормоните – това са вещества, които се образуват от ендокринните жлези и са предназначени за регулация на функционирането на органите и на тяхната координация.

Хормоните участват при регулирането на различни биологични процеси, те са необходими за запазване на хомеостаза – постоянна вътрешна среда на организма.

Участват също в процесите на растеж и съзряване на клетките. Последното прави хормоните един от ключовите компоненти на растеж и развитие на някои злокачествени тумори.

За да може хормон да взаимодейства с клетка мишена и да повлияе на протичащите в нея процеси, трябва да осъществи контакт.

За това на повърхността на клетките са разположени рецептори – гликопротеини, сложни белтъци, в състава на които влизат въглехидрати.

Тези рецептори се състоят от няколко дяла и навлизат в клетъчната мембрана. Тези, които се намират на повърхността се свързват с хормоните. На този фон протича изменение на конфигурацията на други участъци на рецепторите.

Така сигналът от повърхността стига до частта от рецептора, която навлиза във вътрешната страна на клетъчната мембрана.

Така клетката получава команда да активира едни или други процеси.

Зависими от хормоните злокачествени тумори

Някои хормони отключват процесите на делене и растеж на клетките. Неконтролируемият растеж и делене отличават клетките на злокачествените тумори от тези на здравите тъкани.

Ако безконтролното делене на туморите зависи от хормоните, то се говори за хормонално зависими злокачествени тумори.

Следва обаче да се уточни, че става въпрос за хормони, които при норма се образуват от организма.

При здрав човек определени хормони отключват множество важни и жизнено необходими реакции. При хормонално зависим рак те активизират и процесите на растеж на тумора, разрушаващ организма.

Диагностика и лекарства за хормонозависими тумори

При диагноза хормонозависим рак се провежда лечение с хормонална терапия, или с ендокринотерапия. Става въпрос за управление на хормоните, на същите, които активират процесите на растеж на злокачествени тумори. Това може да се направи по 2 възможни начина:

  • Намаляване концентрацията на хормони, или на протеина, предизвикващи растеж на тумора;
  • Блокиране на рецептори, с които хормоните трябва да се свързват.

Има и трети, радикален път за решение на проблема – премахване на органа, образуващ хормоните, които предизвикват растежа на злокачественото образувание.

Злокачествените тумори, които зависят от естрогена, могат да бъдат спрени, с премахване на яйчниците, които образуват този хормон.

За начало се определя има ли такива рецептори на клетките на злокачествените тумори, тоест евентуални мишени за лекарствата. За тази цел за биопсия се вземат проби от тъкани на тумора и се изучават с методите на имунохистохимията.

Определя се дали в тъканите на туморите има рецептори към посочените хормони, може ли да се говори за повишено образуване – хиперекспресия, белтъчини, които предизвикват туморен растеж.

Този белтък не се образува в клетките, които се намират в състояние на покой. По неговата концентрация могат да се определят клетки на тумора, които се намират в активна фаза на собствения клетъчен цикъл.

Хормонална терапия може да се назначи и с профилактична цел. Например, при всички предпоставки за развитие на зависим от хормоните рак, лечение може да бъде назначено още преди туморът да започне да се формира.

Такава терапия се назначава и когато пациентът е вече в състояние на ремисия. За да не настъпи рецидив, лечението може да бъде продължено с хормони.

Особености на лечението при хормонозависим рак

Ако рецептори към хормони на повърхността на клетките на раковия тумор не бъдат открити, образуванието се определя като рецептор-негативно. Лечението с хормони е безполезно. В този случай се назначават други методи на лечение.