С изменение на Закона за лечебните заведения, прието на първо и на второ четене, депутатите в последния си работен ден, преди да излязат в едномесечна лятна ваканция, гласуваха разрешение Министерството на здравеопазването да може да отпуска субсидии директно на болниците.

Здравно министерство отпуска директни субсидии за инфекциозни болести

Досега директна субсидия здравно министерството можеше да отпуска за финансирането на спешната помощ, която не е обвързана със заплащането на здравни вноски, както и за психиатрична помощ, за дейностите, които извършват ТЕЛК и НЕЛК, както и за поддържане на различни видове регистри.

С това се изчерпваха възможностите за финансиране на лечебните заведения от страна на здравно министерство. С изменението всъщност се изпълняват призивите на икономисти още от началото на епидемията у нас, когато препоръчваха държавата директно да субсидира лечебните заведения.

Досега това ставаше по линия на НЗОК, набързо бяха разработени клинични пътеки от Надзорния съвет. Не бе променен и бюджетът на НЗОК, което създаде допълнително напрежение и отказ за заплащане на PCR тестове, когато това наистина е необходимо, например, при влизане в болница.

Средствата се предвиждат да се отпускат на болниците, за да се поддържат в готовност за оказване на медицинска помощ при възникване на епидемии от заразни заболявания, при които се налага заболелите да бъдат поставяни под карантина.

Предотвратяват изпадането на системата във финансов колапс

Изброяват се холера, чума, жълта треска, вариола, малария, антракс, бруцелоза и други, коментира председателят на здравната комисия в Народното събрание, д-р Даниела Дариткова.

Едва в края на изброяването на заразните болести се посочва COVID-19, възможно е и по преценка на здравния министър при нова болест, за която е необходимо лицата да бъдат поставяни под карантина, също да бъде отпусната допълнителна субсидия от здравно министерство.

По този начин здравно министерство финансово ще може да предотврати изпадането на системата във финансов колапс.

Когато болниците са готови да окажат адекватна медицинска помощ, то може да се налага да се налагат толкова сериозни ограничения в обществения живот, които да застрашават съществуването на самата система на здравеопазване.

2-рата важна точка, която гласуваха депутатите, е България да се включи в споразумението за закупуване на ваксина от ЕС, като ще бъде заявено количество от 2 млн. ваксини.

Приоритет при поставянето ще е за хора над 65 години, както и тези с хронични заболявания.