Наскоро британски медии съобщиха, че участничка в тренинг за личностно развитие е попаднала в психиатрична клиника. Лекарите поставили диагноза на младата девойка „шизоафективно разстройство“.

От Lechenie.bg се консултирахме със специалисти психолози, за да узнаем как да предпазим себе си и своите роднини от подобен род психокултове.

След курса в психиатрията

Тренингите за личностно развитие привличат в своите мрежи все повече и повече предани привърженици. Обещава им се да бъдат научени как да станат лидери, ефективно да се справят с житейските несгоди и да постигат поставените от тях цели.

Но всъщност невинаги конструктивните методи нанасят на психиката на хората сериозни вреди.

Следственият отдел на графството Глостършър, Великобритания, започна проверка по отношение на ръководителя на тренинговия център „Игра на живот“.

Следователите установили, че този център провеждал занятията за повишаване на лидерските качества, вземайки за основа американската система «Lifespring», призната не само в САЩ, но и в много европейски страни, включително и във Великобритания, като деструктивен психокулт.

В резултат на посещението на такива тренинги жителката на Глостър, Великобритания, попаднала в психиатрична клиника, където ѝ била поставена диагноза „шизоафективно разстройство от маниакален тип“.

Как да отличите качествения тренинг от деструктивния психокулт или да помогнете на вашите близки попаднали в неговите мрежи?

Днес се предлагат много различни курсове, някои биват позиционирани като програми или тренинги за личностно развитие. Носят ли те в себе си някаква опасност?
Следва на първо място да се упомене, че груповата работа е терапевтична.

Тоест провежда се с промяна на съзнанието, а с такива методи за въздействие върху психиката може и е длъжен да борави само човек с диплома на психолог или лекар-психиатър, а също и с допълнително образование по психотерапия, желателно с психоаналитично направление и задължително с клинична практика.

Наличието на лидерски качества и прочетена литература, без значение нейния обем, не дава право на никой да обучава други хора, още повече че воденето на психо-група е позволено, само ако преди това човек е бил обучен да го прави.

Най-голяма опасност представляват водещите подобни курсове.

Без да имат опит от клиничната практика и супервайзор – когато тяхната работа бива наблюдавана от по-опитни колеги, без да се разбира как са устроени психологическите защити на човека, такъв водещ курса, рискува да доведе участникът до състояние на психотичен припадък.

И това е напълно възможно да се случи дори и на човек, при когото подобно явление не е било наблюдавано.

По какви признаци човек може да разбере, че е попаднал в деструктивен тренинг, тоест психокулт?

Сред професионалните психолози принципно отсъства такова понятие като „тренинг за личностно развитие“. Добре образованите истински психолози едва ли биха продавали услугите си под подобно название.

Като основни признаци на един деструктивен тренинг могат да бъдат окачествени следните:

• Съмнителна реклама

Курсовете със съмнителна репутация често биват рекламирани с призиви и обещания за конкретни материални резултати, като се позовават на постигнати успехи лично от треньора или „обучени“ от него подчинени.

В традиционната психотерапевтична среда не са приети продажбите в този вид, с който ние сме свиквали. Резултатите и постиженията с никого не се мерят. Също е важно самият специалист да не се хвали със своите постижения. Има и дори поговорка: „За да излекуваш шизофрения, не е нужно да бъде шизофреник. “

• Въвличане

Изискването на привличането на ваши приятели или близки в тренинга, също е признак на незаинтересованост от вашия резултат.