Ринолалията е говорен дефект, който се изразява в разстройството на артикулацията и фонацията на звуците на речта. Това речево нарушение се характеризира с нарушаване на произношението както на съгласните, така и на гласните.

Поддава ли се този дефект на корекция?

Първият и без съмнение най-важния въпрос, вълнуващ родителите, в случай че на детето им е била поставена диагноза именно за този говорен дефект.

Това е разбираемо, тъй като проблемите с говоренето съществено влошават качеството на живота на човека – препятстват общуването с връстници, но също така и създават пречки за постигане на максимални успехи в училище.

Говорните дефекти пречат на пълноценното представяне на детето и да се учи наравно с неговите съученици.

Разбира се, методи на корекция на ринолалията съществуват и обхващат няколко направления – корекция на произношението на звуци, развитие на едновременното затваряне на небцето и на фаринкса, нормализиране на дишането, възпитаване у детето на фонемен оттенък на говорене, премахване на носовия оттенък на гласа.

Но преди логопедът да назначи мероприятия, насочени към отстраняване на този дефект, той трябва да установи неговия произход и форма, в някои случаи дори може да се наложи хирургична операция.

Форми на ринолалия

Специалистите различават 3 форми на това говорно разстройство – открита, закрита, смесена. Но при всяка форма на дефекта речта на човека, който го притежава, звучи като гъгнене.

Първи обикновено дефекта откриват родителите, те първи забелязват, че детето им говори носово.

След това започва работата на специалиста, първостепенната задача на който е да установи формата и етиологията на нарушението на речта, която на свой ред може да бъде органична или функционална.

Само при правилно и своевременно установяване на етиологията и формите на ринолалията, може да се постигне ефективен резултат що се отнася нейното коригиране.

Затова е толкова важно родителите, след като забележат едни или други нарушения на речта у детето, колкото се може по-рано да се обърнат за помощ към логопед.

При функционална ринолалия обикновено са слаби мускулите на мекото небце, но отсъстват вродени дефекти.

Често причина за такова състояние стават повтарящи се възпалителни заболявания, също състоянието може да бъде последствие от отстраняването на аденоидите, в някои случаи причина за нарушаване на функциите на нервната система.

Ако въздухът при разговор преминава едновременно през носа и устатата, то тогава се констатира открита форма на ринолалия.

Обикновено тази форма се среща при вродени дефекти на небцето – цепка, която съединявайки кухините на носа и устата, нарушава правилното образуване на звуковете.

В случаите, когато въздухът преминава само през устата се говори за закрита форма на ринолалия. За такава форма е характерно нарушаването на артикулацията, страда носовия тембър, изменя се акустичната характеристика на носовото произношение на „М“ и „Н“.

На какво и кога да се обърне внимание?

В редица случаи, когато аномалията в развитието е видима и с невъоръжено око, например изкривяване на носовата преграда, педиатърът я установява още в родилния дом.

Още тогава той препоръчва на родителите в кратки срокове да се обърнат към хирург, за да се коригира.

Но в повечето случаи проблемът се установява постепенно. Но понякога и по-късно, когато детето започва да произнася първите звуци. Например родителите забелязват, че детето не произнася звуците както би трябвало.