Генетични тестове не могат да предскажат вероятността от развитие на инфаркти и инсулти по-точно от традиционните рискови фактори. Това показва изследване на Американската медицинска асоциация.

Рискови фактори и генетични тестове – на кои може да се разчита

За традиционни рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания се смятат високо кръвно, високи стойности на лошия холестерол в кръвта, тютюнопушене, захарен диабет.

Ранното установяване на риска от сърдечно-съдови заболявания помага за предотвратяване на опасни за живота състояния – инфаркт и инсулт.

За тази цел е необходима своевременна промяна на начина на живот и в определени случаи, начало на профилактично лечение.

За оценка на риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания има няколко калкулатора. Най-известният от тях се основава на традиционните рискови фактори.

При редица предходни изследвания бяха открити множество генни варианти, които са свързани с вероятността от болести на сърцето и на кръвоносните съдове.

Авторите на новия научен труд подчертават, че тази връзка невинаги показва задължително развитие на заболяването в бъдеще.

Учените решават да сравнят двата метода за прогнозиране на инфаркти и инсулти. Те използвали данните от 2 мащабни изследвания на атеросклероза – за повече от 7 хиляди души са били известни както генетични, така и стандартни рискови фактори за това заболяване.

Авторите на изследването проверяват колко точно предсказват развитието на болестта в рамките на 15 години 2 алгоритъма – генетичен и стандартен.

Стандартни рискови фактори предсказват по-точно

Генетичният анализ и калкулаторът на стандартните рискови фактори дават сходни резултати.

При хората, при които рискът от сърдечно-съдови заболявания е най-висок по двете скали, е по-вероятно да се развие инфаркт и инсулт.

Генетичният метод няма предимства пред оценката на рисковите фактори.

Генетиката е важна за определяне на наследствени заболявания като ключов инструмент за разбирането на биологията на човека. Идеята, че генетиката може да има принос в предсказването на някои болести при хората, владее умовете на учените вече няколко години.

Все още обаче не може да представи рутинен метод за предсказване на сърдечно-съдови заболявания. Затова много по-лесно и достоверно това предсказване може да се направи на базата на оценка на рисковите фактори за всеки конкретен човек или пациент на кардиолога.