Възникването на псориазиса може да е свързано с нарушението на бактериалната микрофлора на червата. Някои изследвания показват, че това заболяване често се съпровожда с дисбактериоза. Използването на пробиотици в комплексното лечение на псориазиса може да подобри състоянието на болния.

Псориазисът е хронично заболяване на кожата с неинфекциозен характер. Причините за това заболяване за сега остават неизвестни и към настоящия момент се разглеждат няколко хипотези, които обясняват възможните механизми за развитие на псориазиса.

Преди няколко века тази патология е била смятана за заразна, тъй като признаците на псориазиса напомняли на лекарите на симптоми на инфекциозни кожни заболявания. Но сега е известно, че това заболяване е с неинфекциозен произход.

Според български дерматолози за съжаление към настоящия момент не съществува каквото и да е универсално лекарство за лечение на псориазис, което се подбира индивидуално. Също така те посочват, че функционалните нарушения на черния дроб еднозначно могат да влошават протичането на псориазиса.

Микрофлората на тънките черва и псориазиса

За най-разпространена теория за развитие на това заболяване се смята имунната. Но възникването на псориазиса е възможно да е свързано и с особеностите на микробния състав на тънкото черво.

Според данните от някои изследвания, приблизително при 70-80% от болните от псориазис е открит синдрома на прекомерния бактериален растеж в тънкото черво.

В хода на изследванията учените са установили интересна закономерност – колкото по-силно изразен е синдрома на излишния бактериален растеж, толкова по-интензивно ще се проявяват симптомите на псориазиса. Освен това на тежестта и продължителността на заболяването може да влияе и определен бактериален щам.

Лечение на дисбактериоза при псориазис

Изследванията показват, че използването на пробиотици в комплексното лечение на псориазиса е възможно в известна степен да ускори – приблизително в 12-18% от случаите, темповете на настъпване и продължителността на ремисията.

Хранителния режим при това заболяване също има съвсем немаловажно значение. Изготвя се от лекуващия лекар, който се ръководи от индивидуалните особености на пациента.

Към настоящия момент не е известно свързано ли е възникването на псориазиса с нарушенията на микрофлората на червата. Възможно е самата дисбактериоза да е предизвикана от други патологични механизми, които обуславят развитието на кожното заболяване.

Бременност и протичане на псориазиса

Повечето изследвания показват, че бременността влияе върху развитието на кожното заболяване. Установени са хормонални изменения, възникващи по време на бременността и при настъпване на менопаузата, които могат да въздействат върху протичането на псориазиса.

При 30-40% от изследваните жени по време на бременност кожното заболяване преминава в по-лека форма, което обикновено се наблюдава в първия триместър. Около 20% от жените съобщили, че бременността задълбочила протичането на тяхното заболяване, а други не забелязали никакви изменения.

В изследването също е установено, че възрастта на бременната и тежестта на псориазиса, не оказват влияние върху протичането на заболяването. Според други данни бременността подобрява състоянието на болните от псориазис в 63% от случаите.

При някои жени по време на бременността е настъпило значително подобрение на хипопигментацията в засегнатите участъци на кожата.

Измененията в протичането на псориазиса в една или друга посока по време на първата бременност позволява да се предскаже как болестта ще протича при следващи бременности. Посоченото по-горе изследване показва, че при 87% от жените с по няколко деца, псориазисът протичал по еднакъв начин по време на бременността.