Уникалният случай е от САЩ и е описан в рецензирано медицинско издание.

Първите признаци на отклонение са забелязани, когато детето е още в майчината утроба. При ултразвук в третия триместър откриват на плода аномална маса от дясната страна на челюстта.

На какво може да се дължи това рядко нарушение

Специалистите предположили, че това е вродена киста, тератом или фиброзна дисплазия.

Прегледът на момиченцето след раждането показва, че има втора уста с големина от около сантиметър с миниатюрна челюст, непоникнали зъбки и допълнителен нефункционален език, който повтаря основния.

За причина за аномалията се сочи дипрозиопия – много рядък порок на развитието, който предизвиква повторение на черепно-лицевите структури.

Когато момиченцето навършва 6 месеца, го оперират, премахват му допълнителна уста. За оставащата половин година след операцията шевовете напълно заздравяват.

Лекарите отбелязват, че момиченцето не изпитва затруднения при кърмене, но не можело да отпуска десния ъгъл на устата.

Това е възможно да се обясни с увреждането на съответстващите мускули или нерви, разполагащи се в областта на втората уста.

Отклонението възниква се установява най-често при жени

От началото на 20-ти век медицинската литература са споменати около 35 случая на дипрозопия. Отклонението най-често се среща при жени.

Данните за това нарушение, което възниква понастоящем са твърде малко, не знае дали не се дължи на някакви негативни фактори, които оказват влияние на плода по време на бременност или става случайно при множеството деления на клетките при образуването на новия организъм.

Не се съобщава какви са прогнозите за момиченцето и има ли данни какво се случва с децата с такава аномалия, дали се развиват нормално или възникват и отклонения в умственото развитие.

От наличната към момента информация може да се направи заключението, че освен дефектът, който е останал с нерва, осигуряващ чувствителност на десния край на устатата, други проблеми не са налице.

То ще бъде едно съвсем нормално дете, възможно е, докато порасне да се разработи методика или със съществуваща такава да се коригира нервът.