Френски учени от Института в Бордо твърдят, че при рязко се понижаване на нивата на доходите, се влошава състоянието на главния мозък и се повишава риска от нарушение на когнитивните функции – памет, мислене, логика.

От спада на доходите намалява и обема на мозъка

В изследването взели участие 3287 души, които в началото на проекта са от 23 до 35 години. В продължение на 20 години, от 1990 до 2010 г., на всеки 5 години те съобщават на изследователите за размера на годишния доход преди данъци, а също минават редовни прегледи.

Учените направили оценка как се променя дохода на доброволците през целия срок на изследването, и по-точно колко често се е понижавал.

В зависимост от ситуациите, при които се понижават доходите, участниците били разделени на 3 групи – на 1780 души доходът бил стабилен, повишенията и пониженията били значителни, при 1108 души бил констатиран рязък спад на доходите, с 25% и повече. При 399 участници - понижаването на дохода е 2 пъти и повече.

Финансовите сривове отслабват паметта и мисловната дейност

Най-лоши резултати на всички тестове за оценка на когнитивните функции показват участниците с 2 повече финансови срива.

Средно техните резултати били с 3,74 точки по-ниски или с 2,8% от на тези, при които доходите били относително стабилни.

Финансовите успехи и провали не оказвали влияние само на словесната памет. Освен това 707 от участниците минават изследвания на мозъка с помощта на ЯМР в началния етап на изследването и  20 години по-късно.

В сравнение с участниците без финансови проблеми, при тези с 2 или повече спада на доходите обемът на мозъка е по-малък.

Също се при тях се наблюдавало по-малко количество връзки - синапси, между невроните. Засега не е възможно да се обясни как точно проблемите с парите влияят на мозъка. Може би финансовият стрес е причина за гибел на невроните в тъканите на главния мозък.

Хората с нисък и нестабилен доход най-вероятно имат ограничен достъп до качествена медицинска помощ или водят нездравословен начин на живот.