От министерство на здравеопазването обявиха, че са подписали договор за инженеринг, строителство и надзор на Национална детска многопрофилна болница с гражданското дружество „Детско здраве” на общо стойност над 93 млн. лв.

Здравното министерство ще осигури максимална прозрачност

Гражданското дружество се състои от 3 фирми и спечели най-много точки при разглеждането на подадените оферти.

Новината за сключения договор доведе до протести пред Министерски съвет. Много родители, медицински специалисти и архитекти не смятат за целесъобразно да бъдат изхарчени близо 100 млн. обществени средства за изоставено скеле в двора на УМБАЛ Александровска, което е трябвало да се бъде Институт по педиатрия, но в началото на 90-те години, но строежът е спрян.

Министерството на здравеопазването отказа да прекрати обществената поръчка, въпреки протестите още през миналата година, дори бе подадена жалба във Върховния административен съд срещу Решението на Комисията за защита на конкуренцията.

От здравното министерство се позовават на 20 тома анализ и конструктивно обследване на изоставения строеж, заключението от които е, че може да се превърне в модерна детска болница.

Непрекъснат диалог с всички институции при изграждането

Ще се осигури максимално високо ниво на обществена информираност и прозрачност при изграждането на детската болница, ще се допитват до водещи специалисти по детско здравеопазване у нас. Ще се води и непрекъснат диалог с всички институции при довършването на изоставения строеж.

Съгласно сключения договор със спечелилия участник, гражданското дружество следва да изготви в рамките на 12 месеца проект и да го представи на широката общественост.

От Министерството допълват, че при оборудването и обособяването на отделенията в бъдещата детска болница, ще бъдат сформирани работни комисии, в които ще бъдат включени педиатри от всички специалности.

В рамките на правомощията на тези комисии педиатрите ще одобряват квадратурата на детските отделения, легловата база. Ще определят какви кабинети и операционни са необходими.

В офертата, с която гражданското дружество спечели обществената поръчва, е залегнал ангажимент да се извърши допълнително обследване на конструкцията на изоставения строеж.

Основните съображения на протестиращите са, че няма достатъчна височина, освен това и не отговаря на съвременните строителни стандарти.