Шум и шум не си приличат. Далеч не всички видове шум водят до дългосрочно отслабване на слуха. Например, на фона на непрекъснат бял шум е още по-лесно да се улавят звуци, отколкото при пълна тишина.

Отслабване на слуха може да се лекува с бял шум

Изследователи, начело с професор по биомедицина, изучават невронната основа на възприемането и разпознаване на звуци в сложна звукова обстановка.

Основно внимание се обръща на изследването на слуховата кора – област на мозъка, която обработва акустичните дразнители.

Различаването на отделните звуци се затруднява, ако те са намират в близък честотен спектър.

Първоначално се предполагаше, че допълнителният шум може да само да затрудни различаването на звуците. Наблюдавано е и обратното – способността на мозъка да различава фините нюанси между тоновете при въвеждане на бял шум само се подобрява.

Така белият шум допринася за облекчаване на слуховото възприятие.

С оптогенетичната технология учените демонстрират, че белият шум потиска значително активността на невроните в слуховата кора.

Колкото и да е парадоксално, това потискане на възбуждането на невроните би довело до по-точно възприемане на чисти тонове.

Установява се, че популацията на неврони в слуховата кора реагира по-слабо. Общото понижаване на невронната активност води до по-ясна представа за възприемания звуков тон.

Шумово замърсяване и бял шум – какво е противоречието

Тези резултати могат да бъдат използвани при създаването на кохлеарни импланти. Така ще намалеят грешките при възприемането на слуха и едновременно се подобрява възстановяването на слуха за потребителите.

Отслабването на слуха, вследствие на постоянно излагане на шумово замърсяване, също може да се третира с бял шум.

Засега не са правени опити и не е ясно дали ще има ефект, но въз основа на новото изследване, може да се предположи, че чувствителността на слуховия нерв ще се повиши.

За справяне с шумовото замърсяване бяха приети промени в Закона за защита от шумовото замърсяване в околната среда, които предвиждат по-високи санкции при генериране на шум във вечерните и следобедните часове през почивните дни.

В жилищните квартали общият шум не трябва да надвишава 30-40 децибела, за да не вреди на здравето. Но се оказва, че белият шум не само не е вреден, а може и да е полезен.