Животът на човек винаги е изпълнен със стрес с различна степен на интензивност. Но днес се усещат още по-остро, тъй като ритъмът на живот съществено се ускори, възможности за живо общуване при хората стана по-малко, а въздействие на техногенни фактори върху живота се увеличи. Основните стресови фактори, както и преди, остават неизменни – неприятности в училище или в работа, развод, смърт на близък човек, спорове и конфликти. В някои случаи безпричинните сълзи могат да възникнат при човек в резултат на натрупан стрес.

Какво предизвиква стрес при човека?

Невъзможно е да се смята, че животът на хората в миналото е бил лишен от стрес. В древни времена човек е можел да се срещне с диви зверове, да падне от коня, да загуби състояние, жилище или работа. С развитието на технологиите стресът придобива друг характер – вероятността да паднеш от кон или нападение от диво животно вече е по-малка. И на пръв план излезе опасността от ПТП или самолетна катастрофа.

При някои хора стресът може да прерасне във фобия или в невроза. Много фобии са обусловени от семейни, генетични или социални фактори и могат да отровят живота на човек и да го лишат от много удоволствия. Стресовите ситуации, предизвикани от ирационални и маниакални страхове, които могат да провокират неприятни симптоми и отрицателно да се отразят на човешката психика и на отношенията с околните.

Съществените стресови фактори за човек са отношения в работата или конфликти с близки хора. Доколкото пазарът на труда се гради на конкуренция, то човек придава голямо значение на взаимодействието с колеги, ръководство, размери на трудовото възнаграждение.

Стресовите ситуации в семейния живот са обусловени от конфликт със съпруга, родители или деца. В някои случаи стресовите фактори се заплитат в кълбо от противоречия и водят до нервен срив и безпричинни сълзи.

Какви стресови фактори, които могат да накарат да заплачем?

Прието е, че изразяването на емоции с помощта на сълзи, го умеят само жените. Мъжете от детството биват отучвани да плачат, затова изпитват проблеми с оценката на своето емоционално състояние. Безпричинните сълзи в детството могат да бъдат показател на висока чувствителност и повишена емпатия. Например, децата могат да плачат от съдбата на литературен герой или филм, с което предизвикват неразбиране и насмешка от страна на не толкова чувствителните връстници.

Възрастните хора постепенно се отучват да плачат. Но нервната система е устроена по различен начин. В много случаи безпричинните сълзи са вследствие на дълго стресово състояние. Когато проблемите се натрупат и предизвикат негативни емоции, човек може да избухне, дори по най-незначителен повод. Това се случва, когато истинските чувства не намират изход.

В други случаи твърде силното проявление на емоции може да възникне като реакция на художествено произведение, предизвикващо асоциации с конкретен човек или ситуации от миналото. Например, някои хора не могат да слушат музика или да гледат филми, които са обичали техните бивши мъже и жени, неотдавна починали родители или приятели, които са ги предали. Произведенията на изкуството също могат да предизвикват сълзи.

Как да се научим да контролираме своите емоции и да престанем да плачем без причина?

Безпричинните сълзи могат да са вследствие на хормонални нарушения и психологически травми. Затова е необходима консултация с психотерапевт и ендокринолог.