Съществуват цяла редица рискови фактори, както медицински, така и отнасящи се към начина на живот, които увеличават риска от преждевременна смърт. Към тези фактори, например, се отнасят, затлъстяването, тютюнопушенето, замърсяването на въздуха и прочие.

Медицинските работници и службите по здравеопазване отделят голямо внимание на тези фактори, опитвайки се да понижат тяхното въздействие, като по този начин да спомогнат за подобряването на качеството и продължителността на живота.

Авторите на новото изследване, публикувано неотдавна в списание Perspectives on Psychological Science, стигнали до извода, че към списъка фактори, увеличаващи риска от преждевременна смърт трябва да се добавят още 2 – самота и социална изолация, тъй като тяхното влияние е еднакво във всички възрастови групи.

Учени от щата Юта, САЩ, провели мета-анализ, който показал, че самотата и социалната изолация значително увеличават риска от настъпване на смърт, поради каквато и да е причина.

„Нашите резултати показват, че значимостта на тези рискови фактори е съпоставима по значимост със затлъстяването, което както знаем е сериозен проблем на индивидуалното и общественото здравеопазване “ – посочва водещият автор на изследването Julianne Holt-Lunstad. „ Сега ни се налага да преразгледаме своите възгледи за важността на социалните отношения между хората“ – продължава тя.

Проведените по-рано изследвания вече показват, че социалните връзки имат положително влияние на физическото, психическото и емоционалното благосъстояние на хората.

Но до сега не е правен нито един мета-анализ, чийто център на внимание да е било влиянието на социалната изолация и самотата върху смъртността.

Въпреки че тези 2 термина изглеждат сходно, самотата и социалните изолация са различни явления – човек, който е заобиколен от множество други хора може да се чувства напълно самотен.

Но въпреки тези различия, мета-анализът показал, че самотата и социалната изолация оказват еднакво влияние върху смъртността.

В този мета-анализ учените анализирали данните от 70 изследвания, проведени в периода от 1980 до 2014 г., в които общо са участвали повече от 3 милиона участника. От тях били вземани данните, свързани със самотата, социалната изолация и самотното пребиваване в жилище.

След отчитането на такива променливи като възраст, пол, социално-икономически статус и хронични заболявания, авторите установили, че социалната изолация била свързана с повишен риск от преждевременна смърт.

От друга страна, по-рано този факт вече беше доказан, а именно, че наличието на обществени отношения оказва положително влияние върху човешкото здраве.

Повечето от участниците в изследването били в по-напреднала възраст, по-малко от ¼ от доброволците под 59-годишна възраст и само 9% от тях били по-млади от 50 години.

Изследователите твърдят, че влиянието на самотата и социалната изолация върху физическото здраве било дори по-силно от това на затлъстяването.

Авторите отбелязват, че благодарение на достиженията в областта на високите технологии и развитието на Интернет, се създава впечатление, че хората са започнали да общуват повече и са станали по-близки един към друг. Независимо от това все повече хора се чувстват самотни и страдат от това.

„Епидемията от самота набира обороти и ние с голяма степен на сигурност можем да прогнозираме, че в бъдеще ситуацията ще се влошава“ – посочва един от съавторите на изследването Tim Smith.

В този контекст е уместно да си припомним изследването , публикувано през миналата година, което показало, че крайната самота увеличава риска от преждевременна смърт при възрастния човек с 14%.