Индустрията за продажба на хранителни добавки, която ни предлага и процедури за прочистване на организма процъфтява. За неапетитните шлаки и токсини, натрупващи се с годините в нашите тела, напомнят вече и доста образовани хора.

Какви са тънкостите в устройството на човешкото тяло и съществуват ли изобщо опасности под формата на шлаки и токсини?

Какво са шлаките и токсините в медицината?

Звучните термини, които обичат продавачите на хранителни добавки и любителите на чудодейните процедури, сред които хидроколонтерапията, всъщност са грандиозна измама на населението.

Да започнем с това, че токсините са отрови от биологичен произход. Съществува цяла наука – токсикология.

Към токсините се отнасят отровата на змиите, продуктите от жизнената дейност на бактериите, паразитите, вирусите и вътреклетъчни паразити.

 

Токсин може да стане веществото, образувало се в организма, но поради определени причини.

Сами по себе си токсини във вътрешната среда на тялото не се образуват, а ако това се случи в междинен етап на веригата биохимични реакции, то в норма съществуват механизми по тяхната детоксикация – обезвреждане и биотрансформация – изменение.

Шлаките са нещо още по-загадъчно. Токсините, макар и да са биологичен термин, който започна да се използва в маркетинговите тестове, поради плашещото и привличащо вниманието значение.

Шлаките се появяват в светлите умове на продавачите на хранителни добавки явно от производствената сфера, с който термин се означавал отпаден продукт, страничните продукти от преработването на рудата.

В алтернативната медицина шлаките – това са отпадъци от погълнати от нас продукти, които по удивителен начин се отлагат в червата на човека.

В десетките години на съществуване на теорията за шлаките и токсините никой така и не вижда тези образувания, не успял да представи проби или да опише техния състав на биохимичен език.

Нито едно списание, придържащо се към рамките на доказателствената медицина, не признава и не публикува статии и резултати от изследвания, касаещи шлаки и токсини.

Но популярността на средствата за прочистване на организма е невероятно висока.

Откъде идват и къде се отлага шлаките и токсините?

Човешкият организъм представлява система, способна самостоятелно да съхранява собственото си здраве при отсъствие на тежки заболявания и прекомерни външни въздействия. И откъде изобщо идват вредните за нас вещества?

• Получаваме ги от въздуха;
• От храната;
• Проникват през кожата;
• Образуват се в резултат на преработването на веществата вътре в нашия организъм;

За да можем да се отърваваме от отпадъците на собствената си жизнена дейност, еволюцията ни е снабдила с черен дроб, бъбреци, лимфна система, потни жлези и други приспособления, предназначени за самоочистване на организма.

Веществата, попадащи отвън – екзогенните, се подлагат на биотрансформация в стомашно-чревния тракт и в белите дробове, или попадат веднага в кръвта. В зависимост от това какви са тези вещества по различен начин се извеждат от организма:

• Водоразтворимите се филтрират чрез бъбреците;
• Летливите попадат в издишвания въздух;
• Мастноразтворимите попадат в черния дроб, където се подлагат на биотрансформация и попадат или в кръвта и урината, или в жлъчката и след това във фекалиите.

Една малка част от вредните вещества се отделят чрез кожата – потните и мастните жлези.

Лекар-патологоанатом от личен опит споделя, че по време на аутопсии никакви патологични образувания, които биха могли да се нарекат шлаки не е откривал. Дори ако изследваният материал принадлежал на 90-годишен човек.