Обикновено в стремежа си към успеха се стараем да се поучим от опита на тези, които са го постигнали. Но не по-малко полезно и поучително би било да се запознаете от по-близо и от обратната страна на успеха.

Каква е причината за неуспехите? Защо те преследват едни, а не застигат други? Можем ли да се научим да избягваме провали? Нека се опитаме да разберем.

Ако се опитаме да открием и квалифицираме основните причини за пораженията, най-общо ще изглеждат по следния начин:

1. Тактика – това е грешката „Как го направих?“, тоест лош начин за изпълнение.
2. Стратегия – това е грешката „Какво направих?“, тоест неправилен избор по пътя към постигането на целта.
3. Поставяне на целта – това е грешката „За какво го направих?“, тоест поставянето на лъжливи, ненужни задачи.

Нека разгледаме подробно всяка от трите причини…

1. Грешка в тактиката

Сам Карпентър започва своя бизнес през 1984 г, като вложил своите средства в компания, която предоставяла услуги на телефонен диспечер за лекари, ветеринари, електричари и хора с други професии, които често биват викани по телефона. Но не всичко минало така, както се планирало.

През следващите 15 години Сам работел от 80 до 100 часа седмично, на практика без никакъв напредък.
Представете си максимално психически и физически изтощен човек, а след това умножете всичко по 10.

Именно в такова положение бил той. Това било ужасно време. И смятал да обяви фалит.

Но именно в този критичен момент той решил да опита да промени всичко. Сам буквално под микроскоп преразгледал всички бизнес процеси на компанията и разписал подробни правила за всеки от тях.

Как да се прави презентация на услугата? Как да попълва абонаментна сметка? Как да се оформи заявка и да се предаде за изпълнение? За всяка процедура било съставено ръководство, което всички служители трябвало да спазват.

Впоследствие се случило нещо удивително. Продължителността на работната седмица на Карпентенер бързо намаляла от 100 до 10 часа седмично.

Той повече не бил нужен, за да се справя с всяка извънредна ситуация, защото служителите имали подробни инструкции за всяка ситуация. Качеството и скоростта на тяхната работа се повишили, а доходите на компанията нараснали с 40%.

Как да избягвате тактическите грешки?

1. Фиксирайте действията си;
2. Измервайте резултата;
3. Коригирайте тактиката си и се върнете към точка 1.

2. Грешка в стратегията

Как да я избегнете?
• Започнете бързо;
• Не влагайте всички свои средства;
• Анализирайте постиженията. В случай на тяхната липса търсете нова стратегия и се връщайте към точка първа.

3. Грешка в поставянето на целта

Как да избегнете лъжливите цели?

• Правете понякога пауза и се вслушвайте във вътрешните си усещания. Научете се да ги цените.
• Търсете своята страст. Точно така – не желанието, не мечтата и не удоволствието, а страстта.
• Игнорирайте критиците. Критиката е нещо много полезна, когато трябва да поправите стратегически или тактически грешки. Но на това ниво само вреди.

Разбира се, в настоящата статия е представена твърде повърхностна схема за произхода на неуспехите. Да, съществуват сложни връзки и взаимодействия между всяко ниво, което може да промени тази схема до неузнаваемост.

А също така не трябва да се изхвърлят от сметките индивидуалните особености на всеки човек и условията, в които той се намира.