Аортокоронарното шунтиране – фраза „в слух“. Но много ли разбират, за какво става дума? Известно е, че това някъде до сърцето, но нищо повече.

Какво е това шунтиране?

Шунтирането изобщо – това е създаването на обходен път. В електротехниката шунт се нарича допълнителна електрическа верига, която се включва паралелно с основната и прихваща част от потока на електроните.

По аналогичен начин, шунтът в медицината позволява пренасочване на потока по нов път, обхождайки определен участък.
Шунтирането в медицината се използва в различни области:

• В гастроентерологията;

Шунтирането на стомаха е най-разпространената операция в бариатричната хирургия – това е област на медицината, която се занимава с лечението на затлъстяване.

При стомашно шунтиране от стомаха се ограничава малък обем, който вмества съвсем малко храна.

Оттам в тънкото черво и по-нататък се смилат, както е предвиден. Целта на процедура – значително намаляване на обема на стомаха, и човек яде по-малко.

• В неврохирургията

Шунтирането на главния мозък се провежда в случаите на нарушаването на кръвоснабдяването на неговите тъкани. Това състояние може да се наблюдава при свиването или запушване на артериите, снабдяването на мозъка в кръв.

Хирургът създава обходен съд за кръвоснабдяване на пострадалия участък на мозъка.

• В кардиологията

Операцията по аортокоронарно шунтиране – АКШ или „байпас“-операция, се провежда за поставяне на шунт за заобикаляне на засегнатия болен участък от кръвоносния съд.

Цел – възстановяване на пропускателната способност на артериите. Това е доста разпространена операция, за която ще ви разкажем по-подробно.

Какво се случва със сърцето?

Макар и операцията АКШ да се смята за една от най-разпространените хирургически процедури, и е сериозно изпитание за организма и оказва значително влияние върху здравето.

Достатъчно е да се каже, че 3% от пациентите загиват по време на операцията. Процедурата е с продължителност от няколко часа.

За нейното провеждане е необходим цял екип от хирурзи. И най-сложното е, че операцията се провежда в областта на сърцето.

У нас вече се предпочита минимално инвазивно шунтиране чрез малък разрез в гръдния кош. За провеждането на операцията се използва робот-хирург.

Лекарят получава възможност да контролира хода на процедурата с помощта на видео. Тази разновидност на АКШ образно се нарича „хирургия през заключена ключалка“.

В по-достъпния за лекари и пациенти вариант хирургът разрязва гръдния кош и получава достъп до сърцето. По традиционната методика сърцето на пациента по време на процедурата се превключва към апарат за изкуствено кръвообращение.

Изключването на сърцето по време на операцията гарантира, че човек се намира под контрола на съвременна апаратура. Този метод е златен стандарт при провеждането на операции по АКШ.

Но в последните години стана популярна идеята, че операцията може да се проведе, без да се привежда пациента на апаратен контрол, така да се каже, да остане с „биещо сърце“.

Процедурата получила название „АКШ без изкуствено кръвообращение“.

Нейните поддръжници като аргумент привеждат факта, че дори временното изключване на сърцето повишава риска от травматична исхемия на миокарда, инсулт, разстройства на висшите функции на мозъка – памет, реч и пр., възпалителни процеси на бъбреците, белите дробове и др.

Реакцията на организма при преминаване към изкуствено кръвообращение, дори за няколко часа, получава название респираторен дистрес-синдром при възрастните, постперфузионен синдром или синдром на системния възпалителен отговор.

Резултатите от изследванията обаче показват, че при непрехвърляне на изкуствено кръвообращение, пациентите живеят по-малко.