Ежегодно се сблъскваме с повишаване на заболеваемостта от остри респираторни вирусни инфекции и от грип през късната есен и зима. Тази година пикът на заболеваемостта бе отбелязан в края на януари, първите дни на февруари.

Всяка година грипът протича по различен начин, което е свързано основно с неговия тип. Какви типове грипен вирус се срещат при човека? Какви са особеностите при деца и подрастващи?

Как протича грипът при деца и подрастващи в зависимост от типа

Типове грипен вирус – какво означават тези букви

Грипът е един от най-актуалните проблеми сред инфекциозните увреждания на дихателните органи. Сред причините за развитие на опасни за живота състояния и смърт от инфекциозни заболявания грипът заема второ място.

Ежегодно от усложнения на грипния вирус умират около 250 000 души. Децата и подрастващите са в групата с повишен риск от разболяване от грип.

Доказано е, че тежестта на инфекцията зависи не само от индивидуалните особености на заболелия, но и от типа вирус.

Към този момент са известни 4 типа грипен вирус, които се обозначават с главни латински букви – A, B, C и D.

Заболяване при човека могат да предизвикат само първите 3 типа на вируса. Всички типове съдържат РНК, но антигенният им състав е различен.

Всички грипни вируси имат обвивка, състояща се от мазнини и белтъци. Включва повърхностни гликопротеини – двукомпонентни белтъци.

Тези гликопротеини са със сложни наименования – хемаглутинин и невраминидаза. Също така притежават и изразени антигенни свойства.

Грипен вирус тип А

Антигенният състав на гликопротеините е много променлив, което е причина за поява на нови подтипове на вируса. Предизвиква по-тежки заболявания, които засягат голям брой хора.

По-трудно се лекува, по-сложно е разработването на нови ваксини. От човек към момента са изолирани три типа хемаглутинин на грипен вирус тип А – H1, H2 и H3 и два типа неврамидаза N1 и N2.

Съществува международна класификация на грипните вируси от типа А. В съответствие с нея, вирусите, циркулиращи до 1957 г., се изписват с формулата A-H1N1. Вирусите, изолирани през 1957 г. се изписват А-H2N2. През 1968 г. е изолиран още един тип грипен вирус А – H3N2.

С грипния вирус тип А се свързват и грипните пандемии, у нас тази година преобладаваха болните с този тип вирус.

Грипни вируси от типа В

Тези вируси са по-стабилни като антигенна структура. Не предизвикват пандемия, но могат да станат причина за значително нарастване на заболеваемостта, като обхващат една или няколко държави.

Грипни вируси С

Предизвикват спорадични или единични случаи на разболяване, които обикновено протичат доста леко.

Особености на протичане на заболяването при деца и подрастващи

Грипът е разпространен повсеместно, всяка година от тази вирусна инфекция се разболява всеки 10-ти възрастен и всяко 3-то дете. Неслучайно в една от областите, въпреки спадът на заболеваемостта, болните от грип в детската възрастова група са все още над 1000 на 10000.

При някои инфекцията протича в лека или в средна по тежест форма, но има и тежки случаи на заболяване.

Сред децата ежегодно се наблюдават се регистрират смъртни случаи, вследствие на настъпили усложнения от грип.

В рисковата група що се отнася до усложнения са децата, страдащи от хронични заболявания на дихателните органи и на сърдечно-съдовата система.

Независимо от типа на вируса най-често се разболяват неваксинираните деца. Поставянето на ваксина понижава риска от летален изход, вследствие на грип сред деца и подрастващи. Предимствата на ваксинацията се потвърждават от изследване на здравните служби на САЩ.  

Може ли по симптомите да се направи разлика, какъв е типът на вируса, разболял детето? Малко е вероятно. Това по-скоро представлява интерес за учените, тъй като начинът на лечение не е много по-различен.

Лекарят при назначаване на лечение първо се уповава на това до колко силно са изразени симптомите, а не на типа на вируса.

Сред водещите симптоми на грип са интоксикация и суха кашлица.

Кашлица възниква, заради възпалително увреждане на лигавицата на трахеята – трахеит. Но при тежко протичане е възможно възпаление на долните отдели на дихателните пътища, включително и на алвеоларната тъкан.

Симптоми на грипа и типа на вируса – какво казват изследванията

Въз основа на многобройни изследвания са установени някои особености при протичане на грипа при деца и подрастващи в зависимост от типа.

Инкубационният период при тип е с продължителност от няколко часа до 2 денонощия, при тип В може да продължи до 3-4 денонощия.

При тип А температурата се повишава много бързо, още в самото начало на заболяването, и може да стигне до 40 градуса, но периодът на треска е кратък.

Максималното повишаване на температурата е в първите дни след разболяването. При тип В на грипния вирус високата температура се запазва по-дълго, обикновено не повече от 6 дни, но е възможна и втора вълна.