Синдром на Капгра – делириумът на Капгра, се отнася към групата на редките психиатрични разстройства, свързани с нарушението на идентификацията на личността от обкръжението – роднини, познати, приятели, или възприемане на самия себе си.

Причини за синдром на Капгра

До сега учените не могат да стигнат до единно мнение, че има истинска първопричина за възникване на синдрома. Съществува разпространена хипотеза, че синдромът на заменения двойник се развива заради травматично или органично увреждане на участъка на зрителната част на кората на главния мозък, отговаряща за разпознаването на лицето.

Към нарушението на идентификацията може да доведе прекаран инсулт, хематом с церебрална локализация, минимални нарушения на аневризми на главния мозък, неврохирургични интервенции, диагностицирана шизофрения с маниакални и параноидни компоненти, старческо слабоумие.

Няма еднозначно обяснение за процеса на възникване на синдрома на Капгра. Много учени не смятат, че това е отделна диагноза, а са склонни да твърдят, че съчетанието на характерните симптоми на психичните разстройства е подвид на шизофренията.

Симптоми на синдрома на Капгра

Сред пациентите със синдрома се описват 2 основни типа лъжливо разпознаване – твърдят, че двойникът се намира до тях – виждат го, осезаем е, а други настояват, че е невидим – фиксират само последствията от извършваните от него действия.

Такива замени могат да се отнасят и за домашните любимци – котки, кучета.

Болните могат да твърдят, че замяната се отнася за техния домашен любимец

1-ви тип – фалшиво извратена форма на разпознаване на групата на лицата. Разграничава се на положителни и отрицателни разпознавания на двойниците.

Лъжливото възприятие се разпространява не върху един човек, а върху цяла група хора.
При отрицателното възприемане на двойниците пациентът твърди, всички околни негови роднини са заменени от напълно други личности, които се представят за тях.

Затова и постоянно търси потвърждение и доказателства – нанесен грим, подобни дрехи. Болните постоянно намират факти, отличаващи истинските роднини, познати от двойниците – черти на лицето, походка, цвят на очите и др.

Непоколебимата вяра в съществуването на дубльори, прави пациента подозрителен и агресивен. Струва му се, че двойниците представляват опасност, желаят да му навредят или да го убият.

Агресията на пациента се обяснява с постоянно психическо напрежение и очакване на опасност, изхождаща от всички страни.

Извратено положителното разпознаване може да се отнася до напълно непознати странични хора. Болния твърди, че много отдавна ги познава, маскират се като добре познати приятели и роднини.

Първи признаци

Един от най-съществените провокиращи фактори е обременената анамнеза на живота – детство, прекарано в проблемно семейство, прекарани в миналото травми на главата.

Предпоставки за възникване на синдрома на Капгра са – диагноза шизофрения, операции на главния мозък. Болният започва да изказва своите предположения и подозрения за подмяна на групата лица или на самия него.

Моментите, на които трябва да се обърне внимание са излишната подозрителност, неспособност да се идентифицират познати и непознати лица, изказвания за подмяна на хората.

Усложнения и последствия

При шизофрения със синдром Капгра се наблюдава отчетлив стремеж за смяна на едни типове на разпознаване на двойници с други. Клиничната ситуация се усложнява в резултат на прогресиране на психични разстройства.

Синдромът често протича вълнообразно с постепенно преобразуване на илюзорното разпознаване и едновременно нарастване на бълнуванията. Това е отражение на задълбочаването на заболяването.