Какво е сколиоза?

Сколиоза или по-скоро сколиозната болест представлява заболяване, характеризиращо се с необичайно латерално изкривяване на гръбнака. Сколиозната болест засяга момичетата два пъти по-често от момчетата. Заболяването обикновено се проявява над 10-годишна възраст, но състоянието може да се наблюдава и при кърмачета.

Какви са симптомите при сколиоза?

Наблюдават се само, ако е налице латерално изкривяване на гръбнака:

  • Главата може да бъде встрани, а не в центъра;
  • Едното бедро може да бъде по-дълго от другото или едното рамо по-високо от другото;
  • Походката може да е плаваща;
  • Двете страни на тялото не са едно ниво;
  • Възможно е да усещате болки при движения, при които е необходимо прекомерно натоварване на кръста;

Какви са причините?

В повечето случаи причината е неизвестна, затова лекарите означават формата на заболяването като идиопатична. Съществуват два групи причини:

  • Неструктурни ( функционални) – когато причината е функционална, тогава състоянието е временно, тъй като гръбначният стълб е с нормална форма. Изкривяването настъпва в резултат на друго състояние. Например в резултат на това, че единият крак е по-къс от другия или проблеми с коремната област като апендицит.
  • Структурни – при този вид гръбначният стълб е с необичайна форма. Изкривяването е симптом на други заболявания или състояния като например вродена аномалия, мускулна дистрофия, метаболитни заболявания или нарушения на съединителната тъкан като например синдром на Марфан.

Лечение на сколиоза

В повечето случаи не е необходимо лечение.

  • Ако изкривяването е по-малко от 25 градуса, не се изисква лечение и състоянието на детето трябва да се проследява от лекар чрез контролни прегледи на всеки 4 до 6 месеца.
  • Ако изкривяването е повече от 25 градуса, но по-малко от 40, могат да се приложи корсетолечение. Това няма да излекува заболяването, но предотвратява продължаването на изкривяването. За да бъде ефективен този метод на лечение е необходимо постоянно носене на корсета – 16-23 часа в денонощие. Децата, които носят корсет могат да правят всичко с някои малки изключения. Освен това, ако е необходимо корсетът може да се носи и при участие в спортни и други подобни мероприятия.Корсетолечението се преустановява, след спирането на растежа на костите. Това обикновено се случва:

-          Около 2 години след първи менструален цикъл при жените;

-          Когато момчетата започнат да се бръснат ежедневно;

-          Когато спре растежът във височина;

  • При изкривяване повече от 45 градуса трябва да се обсъди възможността за хирургическа интервенция. Най-често прилаганият вид операция се нарича спинална фузия. Операцията обикновено се извършва, след като растежът на височина е престанал.При операцията се извършва фюзинг на определени прешлени, за да се коригира състоянието, като обикновено се налага вмъкването на различни метални инструментации за стабилизиране. Усложненията от операцията на гръбначния стълб могат да се проявят като кървене, инфекция, болка или увреждане на нервите. В редки случаи добавеният костен материал не успява да срасне със съществуващия и това налага повторна операция.

Изборът на подходящ начин за лечение зависи от това каква е вероятността от увеличаване на изкривяването, отколкото от моментното му състояние. Едно дете с 20 градуса изкривяване, което ще расте още четири години, се нуждае от лечение. Докато младеж с 29 градуса изкривяване, който е престанал да расте, не се нуждае от лечение.