Слух на детето - как да го проверят родителите
Полезно

Ранното развитие на децата има свои норми и отклонения. И за да израсне детето пълноценно и да се развива, е важно всички негови сетивни органи да работят пълноценно и без нарушения. Най-важните от тях в началните етапи са слух и зрение , които дават най-голяма информация за околния свят. При първия преглед в родилния дом лекарят проверява ушите и очите на детето, но за развитието у дома вече следят родителите, отбелязвайки и най-малките отклонения в слуховото развитие. Ако не се открият навреме патологиите на слуха, това съществено ще повлияе и на по-нататъшното развитие на говора и на целия живот на детето. С какво е важен слуха, по какъв начин влияе на физическото и психоемоционалното развитие?
Защо детето има нужда от слух?
Детето започва да чува своите първи звуци още вътреутробно, така опознава света. Наред със зрението, слухът и тактилните усещания с кожата и пръстите създават у него цялостна картина за света, развиват неговия мозък и формират навици. Без възможност да слуша, детето много трудно започва да говори, глухите по рождение хора говорят трудно и неясно, учат се дълго и с много усилия. Това нарушава социалното общуване и възможност да живеят, общуват и растат сред връстници. Именно затова и родителите трябва още от първите седмици на детето да обръщат внимание на неговия слух.
Проблемите със слуха – отслабване на слуха до определени граници или пък пълна глухота могат да бъдат вродени, в резултат на въздействие в началото на бременността, когато се залагат слуховите органи. Такова дете чува слабо при раждане или глухо с едното или и с двете уши. Придобитите проблеми със слуха са възможни от ранна възраст в резултат на прекараните инфекции – отити, или от въздействие на медикаменти, които притежават ототоксичен ефект.
С вродените дефекти родителите не могат да направят на практика нищо, могат само да предприемат хирургични или консервативни опити за лечение хирургически или консервативно. А за втория вариант е важна профилактиката – важно е да се следи за здравето на децата, да не се допускат заболявания на ушите.
Вътреутробно развитие и след раждане – какво е важно да знаят родителите
Децата могат да чуват дълго, преди да се появят на бял свят, и родителите могат да се убедят в това, ако разговарят с малкото, докато е в корема на мама. То реагира на гласа на свои и чужди – когато чуе гласа на мама или на татко, то оживява, при непознати звуци спира да се движи. Естествено, това не е пълноценно разпознаване на звуци, бебето е във водна среда, около него са тъканите на матката и различава само остри и силни звуци, които се предават като вибрации на звуковите костици. Звуците с ниска чистота се чуват по-добре, отколкото тези с висока.
В момента на раждането външното ухо и неговите вътрешни отдели са напълно сформирани и функционират като при родителите. Обикновено слухът на децата се проверява още в родилния дом, това се провежда със специален прибор от лекаря, като се поставя специална сонда в ушето.
Как да проверим слуха на детето в домашни условия?
В ранна възраст може да е проблем, ако детето не реагира на гласа на родителите, когато не ги вижда, не завърта главичка и не ги търси с очи. Когато поотрасне, може да се задават прости въпроси.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.54 144

Malchugani.com banner

Редактор