Содоку – това е рядко срещано патологично състояние, което е с инфекциозна природа. Тази инфекция се предава на човек при ухапване от малки гризачи, предимно от плъхове.

В клиничната картина при това заболяване преобладават общите проявления на интоксикация в съвкупност със специфичните изменения на кожата, а също и възпаление на регионарните лимфни възли.

Правилно подбраното лечение като цяло позволява избягване на каквито и да е сериозни усложнения при тази патология. Но понякога е възможно да се стигне до възникване на възпалителни изменения от страна на ставите и мускулите.

По-рядко до увреждане на дихателната, сърдечно-съдовата и централната нервна система.

Причини и рискови фактори

За първи път содоку е била описана на територията на Източна Азия още през 18 век. Но днес тази инфекция се среща в абсолютно всички държави по света. Нивата на разпространение не са високи. В литературата са описани малко повече от 500 случая на това заболяване.

Възникването на тази болест е обусловено от проникването в организма на специфична бактерия, отнасяща се към спирохетите. Тази бактерия е грамотрицателна и средно е с дължина от 3 до 5 микрометра.

От морфологична гледна точка, този микроорганизъм се характеризира със спираловидна форма. Следва да се отбележи, че този микроорганизъм не е устойчив на въздействието на факторите на външната среда.

Доста бързо загива при кипене и въздействие на химически дезинфекциращи вещества.

Като резервоар и източник на тази инфекция са гризачите. В преобладаващия брой случаи заразяването е обусловено от контакта на човек с гризачи.

Според различни сведения нивото на инфекция на гризачите е от 10 до 20%. Значително по-рядко тази бактерия се открива при мишки и порове. При животните тази болест протича предимно с увреждане на конюнктивата и роговицата на очната ябълка.

Предаването на възбудителя е с помощта на слюнка на заразеното животно, която попада в човешкия организъм при ухапване.

Но в литературата са описани немалко случаи, когато инфекцията се е развивала в резултат на контакт с други биологични течности на гризачи при условие нарушена цялост на кожата и на лигавиците.

Симптоми, възникващи при содоку

От момента на заразяване до появата на първите симптоми средно минават от 10 до 14 дни. Но понякога инкубационният период може да продължи до месец.

При всяка от гореизброените форми възниква първично засягане, представляващо отекъл и хиперемиран инфилтрат, който се съпровожда с болезненост при палпация.

След известно време този инфилтрат се разпада и възпалителните изменения се разпространяват към периферните лимфни възли.

Задължително присъстват симптоми, сигнализиращи за обща интоксикация на организма. Към тях може да се отнесе повишаването на температурата до 39 и повече градуса.

А това се съпровожда с втрисане, главоболие и мускулни болки, слабост и т.н. Интересно е, че продължителността на треската е от 4 до 6 дни, след което телесната температура рязко се понижава.

След седмица температурата отново се повишава. Тези пристъпи могат да се повтарят до 20 пъти за целия период на заболяването.

Приблизително на 2-ро или на 3-то денонощие възникват симптоми като специфични обриви по повърхността на тялото, а също и хепатосплемогалия. Обривът е представен от уртикарни, папулозни и макулоеритемотзни елементи.

Диагностика и лечение на инфекцията

Диагностиката започва с общ преглед на болния. Задължително трябва да се изясни дали е имало ухапване от гризач.

За лечение се използват антибиотици.