Спарганозата представлява зоонозна хелминтоза от групата на цестодозите. Характеризира се със засягане на вътрешните органи, подкожните тъкани, конюнктивата на очите и другите органи и тъкани.

Случаи на заболяването се регистрират в страните от Югоизточна Азия, в Русия и по-рядко на територията на другите континенти. Заболеваемостта е със спорадичен характер.

Какви са причините?

Причинителят е тенията Spirometra erinacei-europaei. Полово зрелите паразити обитават тънките черва на различни бозайници. Яйцата, които се изхвърлят от техния организъм се развиват във водата във форми, наречени корацидии, представляващи подвижни ларви. Освободените корацидии се поглъщат обикновено от малки ракообразни.

При поглъщане на замърсена вода човек може да се зарази, тъй като процеркоидите попадайки в храносмилателната му система, проникват чрез чревната стена в различни тъкани и преминават в стадий на плероцеркоид .

Патогенеза

Както вече бе посочено, човекът се заразява от вода, съдържаща опаразитени малки ракообразни. Възможно е също заразяване при употреба за храна на месо на инвазирани водни жаби, змии и други допълнителни гостоприемници на причинителя.

Известни ка и случаи на опаразитяване и по контактен път, когато като лечебно средство към раните било използвано месо на водни жаби или змии.

Естествената предразположеност на човека към тази паразитоза не е определена. Същото се отнася и за продължителността на инкубационния период. Макар че някои учени са на мнение, че този скритият период на заболяването е от няколко месеца до максимум 3 години.

Прониквайки след заразяването през чревната стена, причинителят на този вид хелминтоза мигрира в организма, локализирайки се впоследствие в различни органи и тъкани, най-често под кожата, в междумускулната съединителна тъкан, под конюнктивата на очите, предизвиквайки локален възпалителен процес.

Паразитирането на Spirometra erinacei-europaei в организма се съпровожда с възникването на възпалителни реакции.

Паразитите оказват постоянен натиск върху околните тъкани, кръвоносни съдове и нерви, което е причина за развитието на дистрофични и некротични процеси. Наличието на хелминтите в организма води и до проявления на алергични заболявания.

Какви са симптомите?

В засегнатите от паразита тъкани и органи се откриват подути, болезнени възли, в центъра на които се движи подобна на лента ларва.
След нейната смърт се развива сериозен възпалителен процес с разрушаване на тъканите и масивна еозинофилия.

При засягане на лимфните съдове се развива ограничена форма на заболяването елефантиаза или слонска болест. Също е възможно е и формиране на абсцес в мозъчната тъкан.

Диагностика

Диагнозата спарганоза се основава на анамнезата за употреба като на месо, за което съществува голяма вероятност да е било замърсено с допълнителни гостоприемници на Spirometra erinacei-europaei, на наличието на инфилтрати в подкожната тъкан без възпалителни реакции и морфологични изследвания на отстранени от тъкани от тялото на предполагаемия опаразитен, при които се установява наличие на хелминти.

Лечение на спарганоза

При тази хелминтоза се назначава интравенозно въвеждане на неосалварсан и хирургично отстраняване на ларвите из под кожните тъкани или чрез прилагането на препарата тиабендазол, който освен антипаразитен има и противогъбичен ефект.

Профилактика

Задължително за питейни нужди трябва да се използва предварително обеззаразена вода от открити водоеми и да се употребява за храна само и единствено термично обработено месо от водни жаби, змии и др. Мерки за провеждане на имунопрофилактика, тоест ваксини, към настоящия момент не са разработени.

В случай на проявление на няколко от описаните по-горе симптоми човек трябва да потърси медицинска помощ първо от личния си лекар, а след това и от специалист по заразни и паразитни болести.