Невробиолози от Университета на Питсбърг и на Калифорния в Сан Франсиско са разработили просто устройство под формата на слушалки, което стимулира блуждаещия нерв и така подобрява способностите за усвояване на звуците на нов за него език.

Как стимулацията на блуждаещия нерв помага за учене на чужди езици

В изследването участвали 36 възрастни, чийто майчин език е английският, които трябвало в хода на експеримента да изучават китайски, по-точно неговият диалект мандарин.

Китайският се смята за един от най-сложните в света езици, защото активно се използват няколко тона, променящи значението на произнасяните думи.

Учените използвали неинвазивна техника – стимулация през кожата на блуждаещия нерв, при който в ухото на човек се поставя устройство, което изпраща неосезаеми електрически импулси в областта на разклоненията на нерва.

Доброволците трябвало да се научат да разпознават 4 тона на китайския при естествено говорене.

Оказва се, че участниците, които стимулирали по време на изучаването на 2 тона на мандарин, показват по-добри резултати.

Защо е трудно да се учат чужди езици в зряла възраст

Към края на тренировката те с 13% по-добре разпознавали тоновете на китайския и с 2 пъти по-бързо достигнали максимална производителност в сравнение с участниците в контролната група, които също носели устройството tVNS, но не получавали стимулация.

Съществува мнение, че хората трудно могат да усвоят нови звукови модели в зряла възраст, отбелязва един от авторите на изследването.

Научният труд показва, че това мнение е погрешно. Разработката неутрализира индивидуалните особености при изучаването на езика по-ефективно, отколкото всяка друга интервенция.

Проучването с устройството е проведено с участници, които с майчин език английски, не се знае дали същият ефект би имало по отношение на изучаването на китайския, когато основният език е друг, например, български, който попада към групата на славянските езици.

Възможно е устройството да е полезно и за изучаване на китайски език и от българи, но не са провеждани проучвания в тази насока.

Как точно стимулацията на блуждаещия нерв може да помогне за изучаването на чужди езици и то толкова трудни като китайския засега няма яснота?