Изследователи от САЩ, провели експеримент, който може да се превърне в истински научен пробив. Но още сега някои го определят като спорно.

Авторите на изследването успяха да съживят клетки на убити в кланица свине. Това показва, че измененията, които протичат в клетките на главния мозък след смъртта, все пак не са необратими.

Съживяване на мозъка – дали е възможно

За „съживяване” авторите използвали системата BrainEx, състояща се от помпи и тръбички, вътре в които текла заместваща кръвта течност. С помощта на помпите течността постъпвала в кръвоносните съдове на главния мозък.

В системата били сложени мозъци на 32 животни, убити в кланица. Органите били слагани в системата 4 часа след клането, и престоявали в системата около 4 часа.

Това позволило запазване на структурата на клетките на главния мозък, намаляване на количеството на загиналите клетки, а също и възстановяване на клетъчната активност.

В някои клетки продължавали метаболитните процеси – те потребявали глюкоза и кислород, образували въглероден диоксид.

Тези клетки на главния мозък, които не били изложени на въздействието на системата, доста бързо преставали да функционират и започнали да се разрушават.

Изследователите обаче подчертават, че такъв мозък не може да се смята за жив, по-правилно е да се говори за наличие на активни клетки в него.

Не са убедени, че подобна схема ще сработи при хора, а също и по какъв начин ще способства за възстановяване на съзнанието.

BrainEx – потенциална нова технология за размразяване след смъртта

Днес обороти набира криоконсервацията – все повече хора решават да замразят своето тяло след смъртта. Ефективни технологии за размразяване все още няма.

Но не е изключено резултатите от това изследване да помогнат за постигане на напредък при решаването на този проблем.

При по-нататъшни изследвания авторите смятат да изяснят, може ли BrainEx да работи по-дълго време и какво ще се случи с мозъка тогава.

Дали тези клетки, които са останали активни и след смъртта, също ще загинат и ще започне разрушаването им, засега авторите на изследването не могат да дадат отговор.