С това предупреждение излезе наскоро СЗО.

Ръководителят на СЗО призова световните правителства да одобрят нов вид контрол за използване на антибиотици.

СЗО с предупреждение към всички правителства

Устойчивостта към антибактериалните препарати – това е един от най-големите рискове на нашето време, който обезсмисли постигнатият за столетие прогрес в медицината. Всички държави трябва да намерят правилен баланс между достъпността на антибиотиците, спасяващи живота, и забавяне на усилващата се устойчивост на микробите към лекарства.

За тази цел следва да използването на някои видове антибиотици да се резервира само за най-сложните инфекции.

Кампанията на СЗО е с название „AWaRE” – това е абревиатура от английски думи, която означава достъпност, наблюдение, резервиране.

С тази кампания се цели въвеждането във всички държави на трети групи антибиотици, които ще бъдат разделени по необходимост от използване. „АWaRE” конкретизира какви антибиотици ще се използват против най-разпространените и сериозни инфекции. А също и от кои трябва задължително да има наличност в системата на здравеопазването и кои следва да се използват в редки случаи или да се прилагат като крайно средство.

Над 50% неправилно изписани антибиотици

СЗО отбелязва, че днес повече от 50% от антибиотиците  се назначават неправилно, и по-точно за лечение на вирусни заболявания.

Когато антибиотиците спрат да действат е необходимо много по-скъпо лечение и специално помещение в болницата, което се превръща в тежко бреме за и без това натоварените бюджети в сферата на здравеопазването. Това само част от констатациите на СЗО.

Липсата на решителни стъпки може да доведе до многократно нарастване на смъртността от заболявания, предизвикани от микроби с повишена устойчивост. Прогнозира се нарастването да е от 700000 днес до 10 млн. смъртни случаи ежегодно до 2050 г, това са 13-14 пъти над съвременните показатели.

Делът на смъртните случаи, вследствие на нечувствителност на бактериите към антибиотици, само в развитите държави до 2050 г. се очаква да достигне до 2,4 млн. Но пък е възможно да се открият препарати, които да се справят по-ефективно с опасните инфекции, тоест не всичко е загубено.