Решението за провеждане на генетична експертиза възниква по различни причини. Най-често тест за бащинство се назначава по съдебно разпореждане, когато мъжът отказва да признае своето биологично родство с детето.

Също това изследване се провежда доброволно по лична инициатива на родителите от любопитство или при съмнение.

Как именно се провежда ДНК-проверката? Колко е достоверен този метод за диагностика?

ДНК-експертизата – метод за определяне на бащинството

В молекулата ДНК /дезоксирибонуклеинова киселина/ се намират 46 хромозоми, първата половина от които е унаследена от майката, а втората – от бащата.

Тази информация се съхранява във всяка клетка на човека и е представена във вид на дълга двойна спирала.

Специалистите по генетика провеждат нейното разшифроване, сравнявайки фрагменти от ДНК на предполагаемите родители с аналогичен материал от детето. Ако всички елементи съвпадат, кръвното родство се потвърждава.

През целия живот на човека ДНК остава неизменна. Поради тази причина тестът за бащинство ще бъде достоверен, дори ако се проведе веднага след зачеването или в дълбока старост.

Освен потвърждаването на бащинството, изследването помага да се установи какви заболявания детето е унаследило от родителите си.

Ако заболяването още не се е проявило, то навреме проведената профилактика предотвратява влошаването на здравословното състояние.

Как се провежда ДНК-експертизата?

Диагностиката се извършва с участието на детето и на неговите родители. Получаването на проби за анализ на ДНК е възможно от всяка една част на тялото.

Но обикновено се използва кръв от вената или слюнка. Също така често се използва методът, помощта на който се взима материал за изследване от вътрешната страна на бузата с помощта на четка.

Вземането на биологичния материал е безболезнено и отнема 2-3 минути.

Ако по някакви причини е невъзможно присъствието на един от участниците в експертизата, то е достатъчно да се донесе негов косъм или край от нокът.

Понякога за изследване се предоставя четка за зъби, носна кърпичка, дъвка или угарка от цигара.

За провеждането на нестандартен анализ струва повече на лаборантите и съответно цената за инициатора на експертизата се повишава значително.

Някои мъже настояват за ДНК експертиза още преди раждането на детето. Това е опасна процедура както за живота на жената, така и за бъдещия и син или дъщеря.

Извършва се с помощта на остра игла, която се въвежда в плодния мехур. Специалистите не изключват вероятност от настъпване на смърт на плода, инфектиране или поява на кръвотечение при бременната.

Понякога мъжът решава самостоятелно да проведе тест за бащинство за разрешаване на сложни житейски ситуации в съда. В този случай от заключението от лабораторията няма юридическа сила.

За да се зачете, се изисква получаването на специално съдебно удостоверение за провеждане на ДНК-анализ в независим генетичен център.

Точност на ДНК-изследването

Биологичният материал се изследва с помощта на високотехнологично оборудване, което сравнява ДНК пробите и открива генетично сходство. Ако хромозомите на детето и на предполагаемия баща не съвпадат, то мъжът 100% няма отношения към зачеването.

В случай на положителен резултат достоверността на теста за бащинство е 99.99%. Лаборантите дават 0.01% вероятност за грешка, в случай че се окаже внезапно, че предполагаемият баща има брат-близнак с идентично ДНК.

Цена на теста за бащинство

ДНК-диагностиката е скъпоструващо изследване, чиято цена зависи от сложността на провеждане на анализа и скоростта на получаване на резултата. Най-ниската цена е около 500-600 лева, като заключение се издава след 5-14 дни.