Токсична нефропатия - от какво се предизвиква, как се проявява
Полезно

Токсична нефропатия е патологично състояние, което се характеризира с увреждане на тъканите на бъбреците и нарушаване на тяхната функция в резултат на въздействие на химически вещества.

Бъбреците имат голямо значение в процесите на биотрансформация на повечето токсини, те вземат активно участие в техния метаболизъм и елиминация от организма.

Това се осъществява посредством процесите на филтрация, секреция и екскреция благодарение на сложно устроените трансферни системи.

Бъбреците могат да отделят неразтворими във вода химически вещества, като тяхната концентрация в структурите на този орган много превишава тази в кръвната плазма.

Участието на бъбреците в процесите на отделяне на токсини създава условия за продължителен контакт с тези субстанции, което повишава вероятността от развитие на нефропатия.

Причини за възникване

Всякакви екзогенни вещества с химична или биологична природа могат да предизвикат увреждане на бъбреците.

Но някои от тях имат специфична тропност към бъбречната тъкан и по-често от другите неблагоприятно въздействат на бъбречните структури.

Те са получили названието „нефротоксични вещества”.

Сред тях най-често в ролята на нефротоксични фактори са:

• Медикаментозни средства – антибиотици, нестероидни противовъзпалителни и сулфаниламидни препарати, антикоагуланти, диуретици;
• Рентгеноконтрастни вещества;

• Превишаване на концентрацията на вещества, съществуващи в човешкия организъм във физиологични условия – пикочна киселина, калий, калций.
• Съединения на тежки метали – олово, арсен, кадмий, берилий, бисмут и др.;

• Химически средства, използвани за борба с вредителите и заболявания на растенията – фосфорни съединения, хлорирани въглеводороди;
• Органични разтворители – тетрахлоретилен, метанол, тетрахлорметан;

• Гликоли;
• Хемолизини и др.;

Механизми за развитие на токсична нефропатия могат да бъдат различни:

• Непосредствено увреждащо действие, вследствие на собствената висока токсичност;
• Неблагоприятно въздействие, вследствие на превишаване на превишаване на допустимите концентрации;
• Алергични реакции;

Характерът и степента на увреждане на бъбреците зависят не само от химическия състав на токсина и неговата концентрация, но и от изходното състояние на органа.

Бъбреците, в които съществува патологичен процес, много по-тежко понасят въздействието на токсични субстанции, дори в малки концентрации.

Как се проявява?

Клинични проявления на токсичната нефропатия са разнообразни.

Най-често се срещат относително леко протичащи форми на заболяването с предимно лабораторни изменения – кръв и белтък в урината.

Но при продължително въздействие на големи концентрации токсини и при понижаване на реактивността на организма и наличие на фоново заболяване е възможно тежко и необратимо увреждане на бъбреците.

Специално внимание следва да се отделя на лекарствените нефропатии, тъй като тяхното разпространение с всяка изминала година се увеличава.

За разлика от други видове токсично увреждане на бъбреците при лекарствена нефропатия има значение не само токсичен компонент, но и алергични реакции.

Във връзка с обилното кръвоснабдяване на бъбреците алергичните феномени са с тежко протичане с увреждане на съдовата система.

Лекарствените увреждания на бъбреците могат да се проявяват с:

• Остро възпаление на бъбречните гломерули;
• Остра бъбречна недостатъчност;

• Нефротичен синдром;
• Тубулоинтестицинален нефрит – остър и хроничен;

• Задкоремна фиброза;
• Образуване на камъни в бъбреците;

Острият лекарствен гломерулонефрит често се развива на фона на общи проявления на алергия и може да се усложни със серумна болест. Обикновено се проявява с един от следните синдроми:

• Нефротичен – масивна протеиноурия, отоци, понижаване нивата на общия белтък и албумин в кръвта;
• Нефритичен – хематурия, протеиноурия, артериална хипертония и отоци;

Съчетание на гломерулонефрит с атралгии, тежко увреждане на кожата, висока температура.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.47 105

Malchugani.com banner

Редактор