Какво е токсоплазмоза?

Токсоплазмоза е заболяване, причинено от паразита Toxoplasmagondii. В повечето случаи заразяване при човека става чрез поглъщане на инфекциозния организъм.

По-голямата част от заразените нямат симптоми, но болестта може да предизвика сериозни проблеми, особено при тези, които са на имуносупресори и при бременните жени. Ако се развият симптоми, те са много подобни на тези при грип.

Пример за такива признаци са подути лимфни възли, повишена температура, мускулни болки и общо неразположение.

По-рядко тежки инфекции могат да доведат до проблеми с очите, мозъчни инфекции, припадъци и в изключително редки случаи дори и до смърт.

Много хора развиват инфекции от консумация на заразено месо или неволно поглъщане на кучешки или котешки изпражнения.

Какви са симптомите?

При около 80-90% от случаите заболяването протича асимптоматично. А тези, които развиват симптоми, те отшумяват за няколко седмици или месеци без лечение.

Но инфекциозният организъм остава в тялото в латентно състояние и може да се активира, ако заразеният започва имуносупресори. Например, болните от СПИН могат да развият лезии в мозъка поради реактивирането на едноклетъчния паразит.

При пациентите на химиотерапия излизането от латентното състояние на Toxoplasmagondii може да засегне очите, сърцето, белия дроб или мозъка. Вродените инфекции с токсоплазма могат причинят сериозни увреждания на очите, ушите и на мозъка при раждането.

Въпреки това вродените инфекции могат да не се проявяват през първите няколко години от живота или дори до второто или трето десетилетие от живота на детето.

Тогава внезапно се развиват симптоми на увреждане на: очите /намалено зрение или слепота/, ушите /частична или пълна загуба на слуха/, мозъка /припадъци, промени в психичното състояние/.

Токсоплазмоза е водеща причина за ретинохороидит /възпаление на ретината и хороидеята на окото / в Европейския съюз.

Какви са причините?

Toxoplasmagondiiе протозоен паразит, който може да заразява повечето видове топлокръвни животни например котки, свине, овце и хора и причинява заболяването токсоплазмоза.

Единственият известен домакин на паразита, който му позволява да завърши жизнения си цикъл е котката. Това са домашните котки и другите нейни родственици от семейство Felidae.

Хората обикновено се заразяват чрез поглъщане на заразено с паразита месо, друга храна или вода. Инфекцията може да се предава при кръвопреливане от заразен, също така при трансплантация на органи от заразени хора или от заразена майка на плода.

Заболяването може да бъде придобито чрез директно поглъщане на котешки изпражнения, което може да се случи неволно при почистване например на котешката тоалетна.

При галене на заразена котка вероятността от заразяване е нищожна, тъй като котката редовно почиства козината като я дизенфекцира, при одраскване и ухапване вероятността също е много малка.

Лечение на токсоплазмоза

Лечението на токсоплазмозата е фокусирано върху премахването на паразита Toxoplasma gondii, който е причинител на тази инфекция. Важно е да се отбележи, че този паразит може да представлява сериозна заплаха за бременни жени и хора със забавена имунна система, като тези със HIV или други имунни недостатъци.

Основните лекарства, използвани за лечение на токсоплазмоза, включват пириметамин, сулфадиазин и фолинова киселина.

Тази комбинация от медикаменти е ефективна за унищожаване на паразита в тялото. Бременните жени, за да намалят риска за плода, получават и спирамицин и левковорин, като тези медикаменти се допълват към основната терапия.

Тяхната роля е да помогнат за намаляване на негативните ефекти върху развитието на бебето и да подпомогнат успешното премахване на паразита от организма на бременната жена.

Необходимостта от доживотна терапия за лицата с HIV показателно указва на това, че управлението на токсоплазмозата при тези пациенти е от съществено значение.

Тяхната имунна система е особено податлива към различни инфекции, включително тази от Toxoplasma gondii. По тази причина е от съществено значение да се осигури продължително и ефективно лечение, за да се контролира или предотврати развитието на токсоплазмоза.

Има случаи, при които пациентите са алергични към пириметамин или сулфадиазин, затова се налага използването на алтернативни медикаменти като клиндамицин, азитромицин или атоваквон. Тези лекарства се използват вместо основната комбинация, когато традиционните лекарства предизвикват нежелани реакции или алергии.

Въпреки че основните лекарства са ефективни в борбата с токсоплазмозата, е важно да се отбележи, че пириметамин и сулфадиазин могат да предизвикат значителни странични ефекти. Тези ефекти са от особено значение при бременните жени, тъй като могат да окажат влияние върху здравето и развитието на плода.

Поради тази причина, медицинските специалисти се стремят да избират алтернативни подходи или медикаменти, когато е възможно, за да намалят риска от странични ефекти при тези групи пациенти.

Лечението на токсоплазмоза изисква комплексен подход, включващ комбинация от лекарства, които трябва да бъдат прилагани индивидуално според нуждите на пациента.

Непрекъснатото следене и преоценка на терапията са от съществено значение, за да се гарантира ефективното премахване на паразита и намаляване на страничните ефекти, особено при уязвимите групи на пациенти.