Медицината не стои на едно място, откривайки за нас всички нови възможности. И следващата година в това направление обещава да бъде много интересна.

Кои са 10-те иновации в медицината, които в близките години могат да променят живота ни?

1. Безопасните ваксини за предотвратяване на епидемии

През 2014-та година редица изследователски институти в Европа и САЩ започнаха активна работа по създаването на ефективни, безопасни и достъпни ваксини срещу инфекциозни заболявания.

Това се дължи на първо място на разразилата се през 2014-та година треска Ебола и менингококова инфекция в Африка.

Още през 2016-та година учените обещават провеждането на мащабни клинични изследвания на нови ваксини и най-скорошното им въвеждане в медицинската практика.

2. Генетично профилиране при лечение на заболявания

Индивидуалните терапевтични протоколи, например, при рак, ще се разработват като се изхожда от данните от анализа на генома.

Специфичната медикаментозна терапия за пациента ще се подбира, като се имат предвид неговите генетични особености, които определят ефективността на използването на едни или други лекарства.

3. Генетично редактиране с помощта на системата CRISPR

Само преди няколко години редактирането на генетична информация в клетката представляваше много сложна и скъпоструващата процедура.

Новата технология за редактиране на генетичната информация CRISPR позволява коригирането на генома в човешките ембриони, като стойността на такава процедура е стотинки.

4. Системи за пречистване на водата

Около 1 милиард души по целия свят пият некачествената вода, която става причина за тежки инфекциозни заболявания. Особено бедствено е положението в страните от Африка и Югоизточна Азия.

През следващата година се планира пускането на няколко пречиствателни станции за вода, които са способни по такъв начин да я пречистват, че дори и канализационни води да са годни за пиене.

Една такава пречиствателна станция удовлетворява потребността от питейна вода минимум на 100 хиляди души.

5. Безклетъчно генетично тестване на плода

С всяка изминала година жените все по-внимателно следят своята бременност. Младите семейства са готови да инвестират в здравословен начин на живот, само за да си родят здраво дете.

За съжаление, от тежки генетични заболявания не е застрахован никого. Съвсем скоро ще се появи възможност за безклетъчно генетично тестване като синдром на Даун, Едуардс, Патау и други.

6. Нови изследвания за рак

Към настоящия момент активно се тестват нови системи за диагностика на рак, които помагат да определят наличие на заболяване на ранни стадии.

Обикновено изследване на кръвта за определени белтъчни биомаркери спомагат за определяне на риска от развитие на ракови заболявания.

7. Нови съвременни протези, имитиращи естествените движения

Следващата година може да стане повратна за протезирането на крайници и стави.

Редица големи производители на протези заявяват, че още в следващата година – най-често през 2016 година, ще бъдат произведени за първи път протези от ново поколение, които ще имитират естествените движения на ръцете и краката.

8. Първите лекарства за лечение на сексуални дисфункции

Отсъствието и загубата на сексуалното желание поне засега не се поддаваха на медикаментозно лечение. Днес в САЩ активно се тества препарат срещу подобни разстройства, който още през 2016 година трябва да бъдат пуснат на пазара.

9. Джаджи, събиращи данни за изследвания

През следващата година могат да се появят малки устройства с размер на малък мобилен телефон, които могат да събират информация за вашето здравословно състояние.

В частност, замерва се артериалното налягане, нивото на глюкоза, без да се налага убождане.

10. Иновационни стентове за отстраняване на тромбите