Всички препятствия по пътя са измислица на мозъка.

Именно заради него не спазваме на новогодишните си обещания и не завършваме това, което сме започнали.

Невропсихологът Тео Цаусидис разказва за скритите бариери, които ни пречат да постигаме целите си и дава препоръки за заобикаляне.

Главният мозък е мощно оръдие.

Когато знаем как да го управляваме, може да разрешим широк спектър от проблеми.

Процесът на управление се състои от 2 елемента – осъзнаване и разсейване.

Бариера №1 – съмнение в себе си

Чудовището вътре в нас.

То има много имена – липса на увереност, чувство за незащитеност, срамежливост, ниска самооценка, недостиг на вяра в собствените сили и т.н.

Когато не знаем какво да правим, става страшно.

Уплахата блокира действието и внушава чувството за уязвимост.

Човек започва да се съмнява в собствените си способности, съобразителност и сила.

Вниманието се пренасочва към това, което трябва да направим, към самозащита и това ни вкарва в задънена улица.

Избягвате да опитате нещо ново, да общувате, да бъдете в центъра на вниманието и да променяте живота.

Няма нищо по-жалко от живот в постоянен страх.

Решението

Съмнението се включва, когато мозъкът започва да реагира на тревога, макар и да няма реална опасност.

За да избегнем това, е необходимо да тренираме мозъка да потиска ненужните опасения.

След нееднократно стълкновение с необикновена задача мозъкът престава прекомерно да реагира и свиква.

Проучвайте от какво се страхувате.

Познатия демон е по-добър от непознатия.

Често съмненията в себе си са свързани с недостиг на информация.

Фактите и данните превключват мозъка от по-примитивната 4-фазова схема: „умри-бягай-бий се-предай се“ към по-сложна и не толкова емоционална, затова и уплахата по-трудно ще ви изплаши.

Бариера №2 – прокрастинация

Ако съществува престъпление, което не се наказва, това отлагането.

А основната съставка на успеха е действието.

Без него няма да постигнем желаното.

Отлагането ни спира и ако му се поддаваме, няма да постигнем нищо.

Отлагането до безкрай води до непредсказуеми последствия.

Житейски цели – кариерно израстване, започване на бизнес, финансова независимост, самореализация – нямат зададена дата.

Няма срокове и няма последствия от тяхното сриване.

То също означава отлагане на действието.

А когато няма действие, няма и резултати. Затворен кръг.

Решение

Понякога връзката между желано и това, което трябва да направим, не е особено ясна.

Когато ни предстои да направим нещо, което няма отношение към крайната цел, но само на пръв поглед, задачата получава нисък приоритет и се отлага.

За да си проясните картината и да започнете да се движите към целта, отчетете няколко момента.

Какви навици са ви нужни? И трябва ли да изпълнявате тази задача?

Бариера №3 – инат

Между твърдата позиция и ненужното упорство има голяма разлика.

Следването на плана – това е настойчивост.

Когато отказваме да го променим при промяна на обстоятелствата, това е негъвкавост.

Отстояването на правотата е добродетел.

Вярата в собствената непогрешимост е слепота.

Първично действие, свързано с ината, е съпротивлението.

Съпротивата на промените, към новото, към прогреса.

Човек продължава да постъпва и да мисли както по-рано, макар и условията да са били други и предишните методи вече да не работят.

Той престава да реагира на промените, неговото творческо мислене и способност за решаване на проблеми угасват.

Решението

Противоположност на негъвкавостта е креативността. Ето това е прост тест за психическата гъвкавост.